Essays about: "grundskola"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the word grundskola.

 1. 1. Livsmedelsproduktion, ett framtidsämne? : grundskolelärares syn på lärandet om livsmedelsproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lovisa Filipsson; [2020]
  Keywords : livsmedelsproduktion; lärande; grundskola; studiebesök; läroplan;

  Abstract : Historiskt sett har livsmedelsproduktionen varit en del av gemenemans vardag. Dagens långa avstånd till livsmedelsproduktionen är både fysiskt och mentalt stort, vilket har visats sig ha en negativ inverkan på kunskapen om livsmedelsproduktion (Lundström, 2010). READ MORE

 2. 2. Effects of a Mobile Phone-based Mindfulness Intervention for Teachers, and how Mindfulness Trait Correlates with Stress, Wellbeing, Burnout, and Compassion

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Author : Robin Andersson; [2020]
  Keywords : burnout; compassion; smartphone mindfulness intervention; stress; teacher; wellbeing; Lärare; Medkänsla; Mobil-baserad mindfulness intervention; Stress; Utbrändhet; Välmående;

  Abstract : Abstract Objectives The aim of the study was to examine effects of mindfulness on stress, wellbeing, compassion and burnout, conducting a brief mobile phone-based mindfulness intervention on teachers. Methods Fifty-five teachers from private and public schools, including pre-school, elementary school, middleschool, secondary- and upper secondary school and adult education school was recruited. READ MORE

 3. 3. Essential Factors for Usability and Acceptance of Mobile Learning in Ugandan Primary Schools : Minor Field Studies

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Lovisa Hager; Sara Almström; [2019]
  Keywords : Minor Field Study; MFS; Mobile Learning; Human Computer Interaction; HCI; User Centered Design; UCD; Gamified Mobile Learning; Usability; Think Aloud; User Tests; Mobile Application; Kotter’s 8-step model; Implementation; Change Management; Uganda; Primary School;

  Abstract : Two different focus groups in primary schools in Uganda participated in this study to investigate critical aspects of usability comparing two different educational mobile applications. The first group was already familiar with both applications, while the second group had no previous experiences of the applications. READ MORE

 4. 4. Do I feel included? A study of Secondary Pupils’ Perception of Inclusion in a Compulsory School in Sweden : With a particular focus on pupils with self-reported special education needs

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Author : Maria Trygger; [2019]
  Keywords : Inclusion; PIQ; Perception of Inclusion; Secondary School; Pupil; Student; SEN; Special Educational Needs; Student perspective; pupil perspective; inkludering; elevperspektiv; elever i behov av särskilt stöd; grundskola; högstadiet; mellanstadiet;

  Abstract : For a long time, inclusion or inclusive education (IE) has been high on the agenda both internationally and in Sweden, not least since the signing of the Salamanca Declaration in 1994 and the ratification of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities in 2006. These call for inclusion to be the norm and are guided by the principle that all pupils, regardless of needs, feel that their social, emotional and academic needs are being met. READ MORE

 5. 5. Bredaryds koordinationsbana : att skapa en plats för fysisk aktivitet för barn, med barn

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jakob Andersson; [2019]
  Keywords : koordinationsbana; samverkansprocess; medborgardialog; barn; delaktighet;

  Abstract : I en tid av ökat stillasittande får barns utemiljöer allt större betydelse för deras fysiska och psykiska utveckling. Hur barns utemiljöer utformas ligger i relation med hur de används. Om användarna själva får vara med och påverka gestaltningen ökar chansen att platsen lever upp till användarnas behov. READ MORE