Essays about: "grusvägar"

Found 4 essays containing the word grusvägar.

 1. 1. The road to food security : evaluating and improving open-access road data in Tanzania with satellite imagery

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Corey Nicholas Ragosnig; [2018]
  Keywords : Physical Geography and Ecosystem Analysis; Human Geography; Remote Sensing; Road Extraction; Food Security; Open-Access Data; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Metoderna som används för att göra den globala livsmedelsförsörjningen tryggare har bytt fokus från själva produktionen av jordbruksgrödor till att öka människors tillgänglighet till marknader. Analyser visar att det finns ett samband mellan inkomst, avlägsenhet, och hur stor andel av god jordbruksmark faktiskt används för jordbruk. READ MORE

 2. 2. Kostnadsjämförelse för tillgänglighet under förfallsperioder genom tjälsäkring av skogsbilväg eller CTI-utrustade virkesbilar

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Simon Viklund; [2015]
  Keywords : tjällossning; rundvirkestransport; vägstandard; bärighet; skogsbilväg;

  Abstract : Kraven på jämna leveranser av rätt råvara i rätt tid ökar ständigt inom svensk skogsindustri. För att säkerställa virkesleveranserna krävs bäriga skogsbilvägar. Detta är ofta ett problem under förfallsperioder, så som vid tjällossning och regniga höstperioder. READ MORE

 3. 3. Kvalitet på vägdata : inventering av skogsbilvägars standard samt jämförelser med lokal bedömning och SNVDB

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Anna Stridsman; [2006]
  Keywords : grusvägar; inventering; överbyggnad; undergrund; databaser;

  Abstract : During 2006 SNVDB (the national road data base for forestry) is being introduced to Holmen Skog. This data base contains all information about Holmen Skogs road systems. The information will then be used in different kinds of optimisation models which only produce correct and reliable results if the input data are of the adequate quality. READ MORE

 4. 4. Strategisk marknadsföring av produkter av rapsolja

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Magnus Linde; [2004]
  Keywords : lönsam produktion; oljeväxter;

  Abstract : The background to this study is to find alternative ways of size rationalization. My vision is to take the basic conditions and make the best and most profitable of them. I have chosen press of rape oil because it's interesting and the investment to get started is relative small. READ MORE