Essays about: "guest workers"

Found 3 essays containing the words guest workers.

 1. 1. Perception of Destructive Leadership and Well-Being Among Guest Workers in Sweden

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Anna Alexandersson; [2018]
  Keywords : destructive leadership; well-being; cultural differences; guest workers; Social Sciences;

  Abstract : This paper investigates differences in perception of leadership and well-being between guest workers and native workers in Sweden. Guest workers are individuals who take up temporary employment in a foreign country. READ MORE

 2. 2. Prioritizing improvements at a shopping mall using an IPA framework approach

  University essay from Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Author : Alexander Andersen; Ludvig Brewitz; [2014]
  Keywords : IPA; Herzberg; Shopping mall; Kano; Improvements;

  Abstract : Purpose – The purpose of this thesis work is to develop a model which can aid in prioritizing which customer service that should be the focus of improvement, using the two parameters; customers’ judgment of importance and the current performance as perceived by the customer. The thesis work examines customer services within a shopping mall In Thailand. READ MORE

 3. 3. Dubai - ett framgångsrecept eller dårskap?

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Joanna Silvemark Junemar; Kristina Vikholm; [2012]
  Keywords : Dubai; ; Förenade arabemiraten; stadsutveckling; stadsplanering; stadsliv;

  Abstract : Det här examensarbetet är en fallstudie som beskriverstadsutvecklingen i staden Dubai i Förenade arabemiraten.Examensarbetet syftar till att svara på frågornaHur har Dubai stad utvecklats från och med oljansupptäckt fram till idag? och Hur ser den övergripandeplaneringen ut för Dubais framtida stadsutveckling?METOD;Vår fallstudie är en sammanvävd redogörelse av enlitteraturstudie och egna upplevelser från en studieresai Förenade arabemiraten. READ MORE