Essays about: "hälsofrämjande"

Showing result 1 - 5 of 71 essays containing the word hälsofrämjande.

 1. 1. Den ändliga vilan : parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kalle Ågren; [2020]
  Keywords : kyrkogård; miljöpsykologi; parkkaraktärer; psykisk; hälsa; Grahn; Kaplan; Sorte; Ulrich; S:t Pauli; park; Malmö;

  Abstract : Kyrkogården får en allt mer betydande roll i storstaden. Från att ha gått från enbart en plats för de döda hyser kyrkogården idag flera betydande funktioner. En av dessa är som grönt rum i staden dit människor söker sig för att ta del av lugnet och grönskan. READ MORE

 2. 2. Hur kan skogsbad bidra till en vidare utveckling av NUR -Naturunderstödd Rehabilitering på landsbygden?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Lewin; [2020]
  Keywords : NUR; Shinrin-Yoku Skogsbad; naturunderstödd rehabilitering; Alnarps rehabiliteringsträdgård; skogsterapi;

  Abstract : I Sverige var Alnarps rehabiliteringsträdgård först med att erbjuda naturunderstödd rehabilitering för personer med stressrelaterade sjukdomar/besvär. Natunderstödd Rehabilitering på Landsbygden (NUR) har uppstått som en vidare utveckling av den forskning som gjorts på Alnarps rehabiliteringsträdgård. READ MORE

 3. 3. A study of the stability of vitamin 25[OH]D2 and 25[OH]D3

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Author : Anna Kellström; [2020]
  Keywords : Vitamin D; 25-hydroxyvitamin D; pre-analytical relevance; HPLC-MS MS; stable; freeze-thaw cycles; light sensitivity; quality assurance;

  Abstract : During the industrialization of the 19th century the negative health effects of vitamin D was discovered as children in the cities developed osteomalacia or more commonly known as rickets caused by vitamin D deficiency. Vitamin D is produced in the skin from 7-dehydrocholesterol during sun-exposure and enhances intestinal phosphor and calcium absorption thus enhancing the bone remodeling process. READ MORE

 4. 4. Placemaking som metod för landskapsarkitekter : en studie av möjligheter och svårigheter

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna-Stella Eriksson; Kirsten Waaler; [2020]
  Keywords : Placemaking; Urban Design; Do-It-Yourself Urbanism; Informell placemaking; Formell placemaking;

  Abstract : Vid skapandet av offentliga rum i urbana miljöer ställs hårda krav på landskapsarkitekter. Den idealiska utformningen ska bidra till en positiv samhällsutveckling där fokus läggs på sociala, ekologiska och estetiska värden. READ MORE

 5. 5. Naturlika planteringar i urban miljö : ett växtgestaltningsförslag för att främja pollinering och upplevelsevärden på södra Fornudden i Tyresö kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lydia Martinsson; Sara Thor; [2020]
  Keywords : naturlik plantering; ekologisk hållbarhet; pollinering; invasivitet; exotiska arter; inhemska arter; upplevelsevärde;

  Abstract : Urbanisering och förlust av biologisk mångfald är stora utmaningar som dagens samhälle står inför. Flertalet pollinerare har försvunnit de senaste åren på grund av att urbaniseringen har förstört deras livsmiljöer. READ MORE