Essays about: "hältutredning"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the word hältutredning.

 1. 1. Anslagstid för diagnostiska anestesier vid frambenshälta hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Isabelle Andersson; [2021]
  Keywords : hältutredning; mepivakain; diffusion; objektiv rörelseanalys;

  Abstract : Hälta hos häst orsakad av ortopediska skador är den vanligaste anledningen till uppsökande av veterinärvård i Sverige och kan vara kostsamt. Detta, tillsammans med att hälta innebär ett ökat djurlidande, ställer höga krav på veterinären att lokalisera det område som gör ont och ställa en diagnos för att framgångsrikt kunna behandla hästen. READ MORE

 2. 2. Rörelseasymmetrier i trav hos islandshästar i träning

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Ebba Zetterberg; [2021]
  Keywords : EquiMoves; fyrgångare; femgångare; hälta; DMRT3;

  Abstract : Ortopediska skador som visar sig som hältor hos hästar orsakar årligen stora konsekvenser för djurvälfärden och är en vanlig orsak till avlivningar. En hälta klassificeras som ett avvikande rörelsemönster kopplat till smärta. För att bedöma hältor studeras hästarnas rörelsemönster med fokus på huvudet och bäckenet. READ MORE

 3. 3. Anslagstid vid diagnostiska anestesier på bakbenshalta hästar : hur länge bör veterinären vänta innan nästa bedövning kan läggas?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Malin Arkå; [2021]
  Keywords : häst; hälta; diagnostiska anestesier; anslagstid; hältutredning; ortopedi;

  Abstract : Patologi från rörelseapparaten är ett vanligt problem hos djurslaget häst, både i Sverige och utomlands. Det ger dels ett ökat djurlidande men också ökade kostnader för djurägaren och är därför ett viktigt problem att adressera. READ MORE

 4. 4. Skillnader i rörelsesymmetri i olika tempo hos travhästar

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Evelina Petersson; [2020]
  Keywords : hältutredning; lameness locator; ryttare;

  Abstract : Standardbred horses are usually used for horse racing. In Sweden, there are about 18 000 Standardbred trotters in training. It is important that they are sound when racing and therefore it is interesting to look at their movement symmetry, which one of the most common ways to evaluate lame horses. READ MORE

 5. 5. Bakbenshältor av frånskjuts- och belastningstyp : beskrivning av diagnoser och smärtlokalisation

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Hanna Jönsson; [2020]
  Keywords : häst; hälta; bakben; frånskjutshälta; patognomont rörelsemönster; hältutredning; objektiv rörelseanaslys;

  Abstract : Ortopediska skador och lidanden är idag den största utslagsorsaken hos ridhästarna och även den vanligaste anledningen till varför hästägare söker veterinärhjälp i Sverige. Detta innebär en utmaning för veterinärerna eftersom utredningsgången baseras på visuell bedömning av rörelsemönstret och denna bedömning har visat måttlig till låg samstämmighet mellan veterinärer. READ MORE