Essays about: "hängbok"

Found 2 essays containing the word hängbok.

 1. 1. Sorgträd : ett grönt kulturarv med ena roten i graven? – en undersökning av utvecklingen av sorgträd mellan 1967 och 2021 på Gamla kyrkogården i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elna Strömvall; [2021]
  Keywords : sorgträd; sorgeträd; kyrkogård; begravningsplats; kulturhistoria; kulturarv; hängask; hängalm; paraplyalm; hängbjörk; tårbjörk; hängbok;

  Abstract : Grönområden och träd i urbana miljöer bidrar med för oss människor nödvändiga ekosystemtjänster, men grönområden riskerar att försvinna i och med en ökad exploatering. Många kyrkogårdar fyller idag en funktion både som begravningsplats och som en grön miljö för rekreation och återhämtning. READ MORE

 2. 2. Johannishusparken : historia, nutid, framtid

  University essay from SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Author : Katharina Jeschke Henriksson; [2007]
  Keywords : trädgårdsrestaurering; trädgårdshistoria; Blekinge;

  Abstract : The estate of Johannishus is situated in the south of Sweden and in the province of Blekinge, about 8 kilometres from the city of Ronneby. The main building together with the park represents the province´s only example of a well preserved estate environment from the early 1800th Century, and was declared as a historic monument in 1982 because of its unique role in the province. READ MORE