Essays about: "hänsyn"

Showing result 1 - 5 of 1321 essays containing the word hänsyn.

 1. 1. Examining Facebook Use, Self-compassion and its Interactions With Subjective Well-being

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Måns Andersson; [2019]
  Keywords : Social network services; Facebook; subjective well-being; self-compassion; sociala medier; Facebook; subjektivt välbefinnande; självmedlidande;

  Abstract : The use of social network services (SNS) has exponentially grown especially among younger generations. Facebook (FB) use today constitutes a part of many university students’ everyday life. At the same time, research interest for self-compassion has grown tremendously. READ MORE

 2. 2. Ett gestaltningsförslag i Sege park Malmö : socialt hållbar gestaltning i en kulturhistorisk värdefull miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Pettersson; [2019]
  Keywords : Sege park; hållbarhet; social hållbarhet; förtätning; gestaltning; socialt hållbar gestaltning; kulturhistorisk miljö;

  Abstract : Detta examensarbetet handlar om Sege park, ett gammalt sjukhusområde som byggdes på 1930- talet i Malmös östra utkant. Det gamla sjukhusområdet ska idag byggas om till bostadsområde och samtidigt förtätas. Projektet beskrivs som ett ”spjutspetsprojekt” där nya innovativa lösningar skall testas med hållbarhet i fokus. READ MORE

 3. 3. Biologisk mångfald på gröna väggar och gröna tak : ökad konnektivitet via gröna korridorer i urbana miljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Hallgren; [2019]
  Keywords : gröna väggar; gröna tak; gröna korridorer; konnektivitet; konnektivitet; biologisk mångfald; biodiversitet;

  Abstract : Avsikten med det här arbetet är att undersöka om gröna tak och gröna väggar kan fungera som gröna korridorer i urbana miljöer och därmed öka konnektiviteten mellan habitat. Då naturliga habitat förstörs och fragmenteras när våra städer och infrastruktur breder ut sig blir det viktigt att försöka finna nya vägar för att främja den biologiska mångfalden som är under hot. READ MORE

 4. 4. Maximum Predictability Portfolio Optimization

  University essay from KTH/Matematik (Avd.)

  Author : Nazim Huseynov; [2019]
  Keywords : Portfolio optimization; linear programming; multi-factor model; Portföljoptimering; linjär optimering; multifaktormodell;

  Abstract : Harry Markowitz work in the 50’s spring-boarded modernportfolio theory. It gives investors quantitative tools to compose and assessasset portfolios in a systematic fashion. The main idea of the Mean-Varianceframework is that composing an optimal portfolio is equivalent to solving aquadratic optimization problem. READ MORE

 5. 5. Smarter geovisualization tools : a user approach

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Frida Ulfves; [2019]
  Keywords : physical geography and ecosystem analysis; geography; geovisualizations; sense of place; user approach; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Geovisualization tools are continuously becoming more complex. These tools can present vivid and highly accurate representations of the real world. Simultaneously, spatial data is becoming incredibly detailed and the possibilities of interacting with the geovisualization tools are plentiful. Geovisualization tools are indeed powerful. READ MORE