Essays about: "hänsyn"

Showing result 1 - 5 of 1356 essays containing the word hänsyn.

 1. 1. Object Detection in Object Tracking System for Mobile Robot Application

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Alessandro Foa'; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis work takes place at the Emerging Technologies department of Volvo Construction Equipment(CE), in the context of a larger project which involves several students. The focus is a mobile robot built by Volvo for testing some AI features such as Decision Making, Natural Language Processing, Speech Recognition, Object Detection. READ MORE

 2. 2. Examining Facebook Use, Self-compassion and its Interactions With Subjective Well-being

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Måns Andersson; [2019]
  Keywords : Social network services; Facebook; subjective well-being; self-compassion; sociala medier; Facebook; subjektivt välbefinnande; självmedlidande;

  Abstract : The use of social network services (SNS) has exponentially grown especially among younger generations. Facebook (FB) use today constitutes a part of many university students’ everyday life. At the same time, research interest for self-compassion has grown tremendously. READ MORE

 3. 3. Development of a DC Beam Model for the First Prototype of the ESS Virtual Machine

  University essay from Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Author : Benjamin Bolling; [2019]
  Keywords : Particle; Accelerator; Beam; Physics; Science; Virtual Machine; Virtual; Machine; Physics and Astronomy;

  Abstract : The European Spallation Source is currently under construction in Lund, Sweden. Consisting of a linear accelerator delivering an unprecedented 5 MW proton beam to the spallation source, i.e. READ MORE

 4. 4. Etiska aspekter på grishållning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Alexandra Granlund; [2019]
  Keywords : utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Abstract : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. READ MORE

 5. 5. Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö : förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Camilla Ringdahl; [2019]
  Keywords : trädinventering; trädbestånd; allé; gamla träd; kyrkogård; kulturhistoria; biologisk mångfald; riskträd; trädvård; trädföryngring;

  Abstract : Trees, and usually old trees, occur in many cemeteries and are important as they contribute with different values. This work focuses on two of these values, cultural-historical values and biological values as well as safety that is a significant factor in tree management. READ MORE