Essays about: "hästens beteende"

Showing result 1 - 5 of 54 essays containing the words hästens beteende.

 1. 1. Tygelspänningens påverkan på hästens beteende

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Tabitha Aeria-Nordgren; Victoria Berg; [2021]
  Keywords : tygelspänning; häst; inlärning; beteenden; rein tension meter;

  Abstract : Denna studie fördjupar sig i tygelspänning och hur denna påverkar hästens beteende samt vilka oönskade beteenden som uppkommer i samband med träning. Andra studier har visat att orsaken till oönskade beteenden kan bero på olika typer av bett, ryttarens kunskap samt vilka metoder som används för att träna hästen. READ MORE

 2. 2. Strömaterial för hästar : en beskrivning av olika strömaterial utifrån hästens välfärd, hästägares kriterier och miljöpåverkan

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Greta Öst; [2021]
  Keywords : absorptionsförmåga; beteende; komposteringsegenskaper; luftkvalitet; luftvägar; preferenser;

  Abstract : Val av strömaterial som underlag i hästens box eller lösdrift är viktig då det kan ha en stor påverkan på hästens välfärd. Förutom hästens välfärd finns även andra viktiga kriterier att ta hänsyn till såsom miljö, ekonomi och arbetsbelastning. READ MORE

 3. 3. Riskbedömning av näringsläckage från hästhagar : hållbara hagar för häst och miljö

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Marie Blom; [2020]
  Keywords : hästhållning; hästvälfärd; hagar; fosfor;

  Abstract : Läckage av näringsämnena fosfor samt kväve är en av de bidragande orsakerna till övergödningen av sjöar och hav. En del av detta näringsläckage kommer från hästhållning. READ MORE

 4. 4. Hantering och kundsyn av stereotypier på ridskolor : en enkätundersökning

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Agnes Wahlgren Conrad; Åse Persson; [2020]
  Keywords : utfodring; beteende; hästhållning;

  Abstract : A stereotypical behaviour is an unnatural behaviour that is relatively lasting, repetitive and lacks function. Stereotypical behaviour is something that only the domesticated horses develop. The most common behaviours are cribbing, weaving and box walking. READ MORE

 5. 5. Inhysningssystem och dagliga rutiners påverkan på hästar och utvecklandet av stereotypier

  University essay from SLU/Dept. of Equine Studies

  Author : Isabelle Lögdahl; [2020]
  Keywords : behaviour; stereotypies; weaving; housing; equine; management;

  Abstract : The horse has been in human service for about 6,000 years and has been a great asset in warfare and agriculture. Today, the horse is mainly used for leisure and equestrian sports. Horse holders keep horses housed in stables or in various forms of group housing. READ MORE