Essays about: "hästhållning"

Showing result 1 - 5 of 41 essays containing the word hästhållning.

 1. 1. Riskbedömning av näringsläckage från hästhagar : hållbara hagar för häst och miljö

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Marie Blom; [2020]
  Keywords : hästhållning; hästvälfärd; hagar; fosfor;

  Abstract : Läckage av näringsämnena fosfor samt kväve är en av de bidragande orsakerna till övergödningen av sjöar och hav. En del av detta näringsläckage kommer från hästhållning. READ MORE

 2. 2. Den yngre respektive äldre hästens näringsbehov och omvårdnad för en god hälsa

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Cecilia Sterner; [2020]
  Keywords : equine; geriatric; yearling; protein; digestion; feed;

  Abstract : The horses nowadays are getting older and it is common that horses be fully active in competition in older ages. Loss of nutrients and weight loss in older horses is a common consequence when the horses have difficulties assimilating the feed. The dental health can affect the uptakes of nutrients. READ MORE

 3. 3. Hantering och kundsyn av stereotypier på ridskolor : en enkätundersökning

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Agnes Wahlgren Conrad; Åse Persson; [2020]
  Keywords : utfodring; beteende; hästhållning;

  Abstract : A stereotypical behaviour is an unnatural behaviour that is relatively lasting, repetitive and lacks function. Stereotypical behaviour is something that only the domesticated horses develop. The most common behaviours are cribbing, weaving and box walking. READ MORE

 4. 4. Effekt av ivermektin mot Parascaris univalens-infektion hos isländska föl

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Maja Ernback; [2020]
  Keywords : häst; parasit; Parascaris spp; Parascaris univalens; ivermektin; karyotypning; anthelmintikaresistens;

  Abstract : Hästens spolmask, Parascaris spp., är en vanligt förekommande nematod hos unga hästar och föl. Från sex månaders ålder utvecklas immunitet och infektion hos vuxna individer är ovanlig. Eftersom hög parasitbörda kan ge upphov till mycket allvarlig sjukdom avmaskas föl runt om i världen regelbundet. READ MORE

 5. 5. Luftfuktighet i häststall : en jämförelse mellan morgon- och dagskontroller

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebecca Kopsch; [2019]
  Keywords : relativ luftfuktighet; häst; häststall; djurskydd; djurskyddskontroller;

  Abstract : Det är länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontrollerna i Sverige. En sådan kontroll i ett häststall sker oftast på dagen, vilket är då hästarna har gått ut till hagarna. Om den relativa luftfuktigheten mäts när hästarna har blivit utsläppta är det inte säkert att värdet är det samma som ifall hästarna stått kvar inne. READ MORE