Essays about: "hållbara transporter"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the words hållbara transporter.

 1. 1. Sitting on the dock of the bay : a design proposal for the dock area at Kvarnholmen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Nima Karimzadeh; [2018]
  Keywords : dock; harbor; wind; shade; landscape architecture;

  Abstract : As cities grow larger we as landscape architects need to be aware of their urban limits and potential. Stockholm is a city that is located in an archipelagic landscape, historically a city benefiting from its transportations made on water, but today a city no different from others, with the majority of its transportations made on land. READ MORE

 2. 2. Hållbar mobilitet i skidorter : en studie av arbetet för en hållbar mobilitet i svenska fjälldestinationer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Hultman; [2018]
  Keywords : hållbar; mobilitet; turism; Åre; fjällturism; transporter i skidorter;

  Abstract : Denna studie handlar om hur fjällturism på olika sätt kan arbeta för att minska sin miljöpåverkan av persontransporter. Det finns en tydlig trend inom dagens turism som säger att naturen lockar fler människor än någonsin. Turistdestinationer i svenska fjällen beräknas få fler turister och en ökad besöksnäring. READ MORE

 3. 3. Cross-Border Collaborationfor a Sustainable Future : - a case study about Interreg V ÖKS subsidy andsustainable transportation projects

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Sara Andersson; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : The purpose of this study is to investigate one of the European Structural Fundprogrammes, Interreg V Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) and the priority areaTransportation. The programme gives financial support to transportation projectsaiming to develop sustainable (environmentally friendly) transportation alternativesand solutions. READ MORE

 4. 4. Fritidens resor och det stationsnära läget : en fallstudie av barnfamiljers fritidsresvanor, färdmedelsval och livspussel

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Klara Harmark; [2016]
  Keywords : fritidsresor; trafikplanering; mobilitet; hållbara transporter; stationsnära läge; resvanor; färdmedelsval; barnfamiljer; Skurup;

  Abstract : Om vi ska kunna uppnå en hållbar utveckling av samhällets olika dimensioner har våra resvanor en betydande roll. Trafikens buller, trängsel, partikel- och koldioxidutsläpp har en negativ inverkan på såväl människor som miljö. READ MORE

 5. 5. Cross-Border Collaboration for a Sustainable Future : - a case study about Interreg V ÖKS subsidyand sustainable transportation projects

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Sara Andersson; [2016]
  Keywords : Sustainable development; sustainable transportation; Structural Fund Programmes; Interreg V Öresund-Kattegat-Skagerak ÖKS ; Cross Border Cooperation CBC ; Transnational Cooperation TNC ; border regions; collaboration;

  Abstract : The purpose of this study is to investigate one of the European Structural Fundprogrammes, Interreg V Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) and the priority areaTransportation. The programme gives financial support to transportation projectsaiming to develop sustainable (environmentally friendly) transportation alternativesand solutions. READ MORE