Essays about: "hållbara transporter"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the words hållbara transporter.

 1. 1. Sustainable Mobility Scenario Modeling : Evaluating Future Resilience of Modular Concepts for Electrified Trucks

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Simon Björkvall; Rikard Bodén; [2021]
  Keywords : Scenario Modeling; Futures Studies; Modularization; Inter-Urban Transportation; Product Development; Scenariomodellering; Framtidsstudier; Modularisering; Inter-Urban Transport; Produktutveckling; Lastbilar;

  Abstract : Today, one of the greatest concerns for companies is how well their business will fit their future markets. However, predicting how the future will unfold is almost impossible for many industries, but companies that fail to prepare their products for future markets will most likely face substantial problems. READ MORE

 2. 2. Development and testing of controller that introduces the functionality to lift the second front axle on a heavy vehicle

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Mattias Vikgren; [2021]
  Keywords : PI control; Bang-bang control; Simulation; Suspensions; Pneumatic actuators.; PI regulator; Bang-bang regulator; Simulering; hjulupphängningar; Pneumatiska ställdon.;

  Abstract : The transition to more environmentally sustainable transports, as well as rising fuel prices create a demand for efficient means of transportation. Liftable axles have shown potential to save fuel and reduces tire wear on heavy vehicles. READ MORE

 3. 3. Gångbar stad? : en fallstudie om Göteborgs Stads fotgängarprioritering – från strategi till planeringspraktik

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gunilla Svensson; [2021]
  Keywords : fotgängare; fotgängarplanering; hållbara transporter; hållbara transportsystem; instrumentell rationalitet; policybarriärer; stadsplanering; transportplanering; walkability; pedestrians; pedestrian planning; sustainable transport; sustainable transport systems; instrumental rationality; policy barriers; urban planning; transport planning; walkabilit;

  Abstract : Trots att fotgängare har en grundläggande betydelse för stadslivet, förpassas de inte sällan till trånga trottoarer eller tvingas ta omvägar för att korsa trafikerade vägar i dagens bilberoende städer. Detta försämrar inte bara tillgängligheten till fots utan påverkar också möjligheten att skapa hållbara transportsystem och levande stadsmiljöer. READ MORE

 4. 4. Återupptagen persontrafik på Västerdalsbanan : en studie av järnvägens betydelse för mobilitet och en fossilfri framtid

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna-Louise Aasen; [2021]
  Keywords : mobilitet; järnväg; hållbara transporter; mobility justice; miljömål;

  Abstract : Arbetet undersöker hur befintliga järnvägssträckningar utan persontrafik kan användas och utvecklas för att möta de hållbarhetsmål som är uppsatta av svenska staten och Region Dalarna. Detta görs baserat på en fallstudie som görs kring bandelen Västerdalsbanan (Repbäcken Malung), där områdets historia och förutsättningar ställs mot teorier om mobility justice, hållbara transporter och målsättningar från Region Dalarna, de berörda kommunerna och svenska staten. READ MORE

 5. 5. Cutting emissions with remanufacturing

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Maja Anehagen; [2021]
  Keywords : Life cycle assessment; LCA; Remanufacturing; Resource efficiency; Circular economy; Electric and electronic equipment; Hardware manufacturing sector; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : An increase in the use of natural resources is directly associated with an increased environmental impact. It is therefore of importance to lead the manufacturing industry towards a route of material efficiency. Remanufacturing is an industrial process that brings a used product and its components back to like-new or better condition. READ MORE