Essays about: "hållbarhet"

Showing result 1 - 5 of 836 essays containing the word hållbarhet.

 1. 1. Sustainable Development of Neurofeedback Device

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Daniel De Geer; [2021]
  Keywords : Sustainable development; Life Cycle Assessment; Design for Disassembly; Eco Design; Life Cycle Scenarios; Hållbar utveckling; Livscykelanalys; Design för demontering; Eco Design; Scenarion för livscykel;

  Abstract : Mendi (Mendi, 2020) is a company founded to provide accessibility of brain enhancement training to the ordinary citizen, they reside in Stockholm, Sweden. The Mendi brain training headset has been developed to aid users using neurofeedback. READ MORE

 2. 2. A Missed Steak: A Study of the Value Added by Dynamic Best-before Labels

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Ernest Björklund; Mattias Letellier; [2020]
  Keywords : Best-before dates; Best-before labels; Consumer perceptions; Dynamic best- before; Food waste; Innovation; Mature industries; Meat; Technology; Value chains; Business and Economics; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : I mogna industrier prioriteras ofta verkningsgrad och processen snarare än själva produkten. Detta innebär att dessa industrier anpassar sig långsamt när de externa förhållandena skiftar. Exempel på sådan industri är Sveriges köttindustri. Denna präglas av stor klimatpåverkan, även stora mängder matsvinn. READ MORE

 3. 3. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Axelsson; Matilda Eriksson; [2020]
  Keywords : biotopplantering; buskar; The woody meadow project; växtsamhälle; hed; stäpp; shrubland; hårdgjord miljö;

  Abstract : Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. READ MORE

 4. 4. Environmental renovating solutions for Miljonprogrammet to reaching the EU2030 climate and energy framework goals

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Alexander Sjöling; Emil Marefat; [2020]
  Keywords : EU2030; Miljonprogrammet; LCC; Renewable energy; Renovation strategy; Sustainability; EU2030; Miljonprogrammet; LCC; Förnybar energi; Renoveringsstrategi; Hållbarhet;

  Abstract : Climate change is one of the most severe threats that humanity is facing right now; it's ironically a threat that we as humans created ourselves. Residential buildings are the fourth largest source of Green-housegases in the EU and account for 10% of the total Green-house gases. READ MORE

 5. 5. GERD: An appraisal

  University essay from KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Author : Osman Eltom; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : AbstractThe grandEthiopianRenaissanceDam,amajorhydropowerprojectlocatedintheBlueNilein Ethiopia,isprojectedtobecomeoneofthebiggestsourcesofhydroelectricpowerinAfricaby2022.Thescaleoftheprojectisburdenedwithaconsiderableenvironmentalandsocialload,the magnitudeofitsimpactdependingonafewkeydecisionsmadeduringtheinauguralstages. READ MORE