Essays about: "hållbarhet"

Showing result 1 - 5 of 758 essays containing the word hållbarhet.

 1. 1. A Missed Steak: A Study of the Value Added by Dynamic Best-before Labels

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Ernest Björklund; Mattias Letellier; [2020]
  Keywords : Best-before dates; Best-before labels; Consumer perceptions; Dynamic best- before; Food waste; Innovation; Mature industries; Meat; Technology; Value chains; Business and Economics; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : I mogna industrier prioriteras ofta verkningsgrad och processen snarare än själva produkten. Detta innebär att dessa industrier anpassar sig långsamt när de externa förhållandena skiftar. Exempel på sådan industri är Sveriges köttindustri. Denna präglas av stor klimatpåverkan, även stora mängder matsvinn. READ MORE

 2. 2. Environmental renovating solutions for Miljonprogrammet to reaching the EU2030 climate and energy framework goals

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Alexander Sjöling; Emil Marefat; [2020]
  Keywords : EU2030; Miljonprogrammet; LCC; Renewable energy; Renovation strategy; Sustainability; EU2030; Miljonprogrammet; LCC; Förnybar energi; Renoveringsstrategi; Hållbarhet;

  Abstract : Climate change is one of the most severe threats that humanity is facing right now; it's ironically a threat that we as humans created ourselves. Residential buildings are the fourth largest source of Green-housegases in the EU and account for 10% of the total Green-house gases. READ MORE

 3. 3. A Comparison of the Ecological, Social and Economic Sustainability in Adaptation Strategies in The Maldives and Kiribati

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Charlotte Blomberg; Sandra Blomvall; [2020]
  Keywords : Maldives; Kiribati; sustainable development; sea level rise; climate change; adaptation; SIDS; NAPA;

  Abstract : Havsnivån stiger över hela världen på grund av termisk expansion och smältande glaciärer orsakade av den globala uppvärmningen. Maldiverna och Kiribati är några av de lägst liggande atolländerna i världen vilket gör dem särskilt utsatta för den förväntade havsnivåhöjningen. READ MORE

 4. 4. What's Next in Sustainable Acoustic Materials?

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Klas Hellqvist; Anna Andersson; [2020]
  Keywords : Sustainability; Acoustics; Materials; Sound Absorption; Technology and Engineering;

  Abstract : As industries have begun to rethink the way they design, make and dispose of products for the purpose of sustainable development, manufacturers of acoustic products have been slow off the mark. The majority of acoustic products are still made of primarily virgin material made from petrochemical resources, which have a significant impact on the environment. READ MORE

 5. 5. A framework of blockchain technology for green real estate bonds

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Julian Bauer; Benjamin Bachmaier; [2020]
  Keywords : Real estate; Green bonds; Sustainability; Blockchain; Transparency; Fastigheter; Gröna obligationer; Hållbarhet; Blockchain; Genomskinlighet;

  Abstract : This thesis investigates potential solutions to blockchain technology to develop thegreen real estate bond market further. Previous research focused mostly on thetechnology itself, or in connection to other real estate processes such as transactionsor land registries. READ MORE