Essays about: "hållbarhet"

Showing result 1 - 5 of 847 essays containing the word hållbarhet.

 1. 1. The process towards environmental sustainability and the influence of perceptions : A comparative qualitative case study on perceptions of pro-environmental consumption among students at Linnaeus University

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Elin Petersson; [2021]
  Keywords : Sustainable development; individual perceptions; pro-environmental consumption; pro-environmental behavior; diffusion of innovations; Hållbar utveckling; individuell uppfattning; miljövänlig konsumtion; miljövänligt beteende; innovationsspridningsteori;

  Abstract : Consumption is a major contributor to environmental harm, and also one area where the Swedish performance is in urgent need of improvement. While it is well known that changes are needed on all societal levels for sustainability to be realized, it is unclear whether the population is aware of which changes that refers to, since the impacts from individual consumption remain high. READ MORE

 2. 2. Hållbarhet hos kemiska metaboliter i hundurin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Petra Andersson; [2021]
  Keywords : hund; urin; kemiska metaboliter; hållbarhet; förvaring;

  Abstract : Urinprover kan behöva skickas till externa laboratorium för analys. Om ämnet, som ska analyseras, inte är stabilt under transport kan förseningar leda till felaktiga eller missvisande resultat. Av den orsaken är det viktigt att undersöka vilka förändringar som sker i urinprover under olika temperaturförhållanden vid olika tidpunkter. READ MORE

 3. 3. Damaged starch and dietary fibre content in Swedish wheat flour : PLS-modelling to predict baking volume

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Edvin Nåbo; [2021]
  Keywords : damaged starch; dietary fibre; bread volume; PLS;

  Abstract : SDmatic, SRC-CHOPIN 2 and Alveolab are used to evaluate flour, but not widely used in Sweden. This study aimed to evaluate the machines and see if they could be used to predict baking volume for bread baked on Swedish wheat flour. PLS-models were built with baking volume as the Y-variable. READ MORE

 4. 4. Hur får kommunala mål gällande hållbar utveckling genomslag i detaljplaner : en studie av Gävle Strand

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Gullberg; [2021]
  Keywords : hållbar utveckling; social hållbarhet; ekologisk hållbarhet; segregation; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; urban miljö; planprocess;

  Abstract : Hållbar utveckling är ett högaktuellt ämne såväl globalt som lokalt. För att leda samhället i en hållbar utveckling skapas det planer och strategier från en global skala till en lokal skala. De större skalornas mål och strategier ska fungera som vägledning vid en mer specifik planering på en lokal skala. READ MORE

 5. 5. Sustainable Development of Neurofeedback Device

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Daniel De Geer; [2021]
  Keywords : Sustainable development; Life Cycle Assessment; Design for Disassembly; Eco Design; Life Cycle Scenarios; Hållbar utveckling; Livscykelanalys; Design för demontering; Eco Design; Scenarion för livscykel;

  Abstract : Mendi (Mendi, 2020) is a company founded to provide accessibility of brain enhancement training to the ordinary citizen, they reside in Stockholm, Sweden. The Mendi brain training headset has been developed to aid users using neurofeedback. READ MORE