Essays about: "hållbarhetsprofil"

Found 5 essays containing the word hållbarhetsprofil.

 1. 1. Value and sustainability design concept assessment using Discrete Event Simulation : A case in the road constructor sector

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Author : Natalie Kauppi; [2020]
  Keywords : Value-driven design; life cycle performances; sustainability profile; Net Present Value; Discrete event simulation; Värdedriven design; livscykelprestanda; hållbarhetsprofil; Net Present Value; Diskret händelsesimulering;

  Abstract : This master thesis has been performed in association with Blekinge Institute of Technology and in collaboration with the company Dynapac Compaction Equipment AB. The thesis aims to investigate how Discrete Event Simulation (DES) can be used for value and sustainability design concept assessments in early design stages. READ MORE

 2. 2. Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Marcus Nilsson; Henrik Nilsson; [2019]
  Keywords : nötkött; produktionsmodeller; mellankalv; stut; tjur; kviga; slaktvikt; slaktålder;

  Abstract : Examensarbetet har utförts som en avgränsad del i Interregprojektet REKS ”Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor”. Interregprojektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten hos nöt- och lammköttsföretag. De vill öka kunskapen om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den. READ MORE

 3. 3. Hållbarhet i arbetet : fallstudie ur ett medarbetarperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Björn Billefält; Mikael Olsson; [2019]
  Keywords : anställd; CSR; företag; intressent; kommunikation; business; communication; employee;

  Abstract : I samhället idag så pågår en strävan mot en hållbar framtid. En framtid där samhället inte utarmar jordklotet på fler resurser än vad som skapas. Ansvaret för arbetet mot en hållbar framtid vilar hos oss alla, inte minst hos företagen i både Sverige och världen. READ MORE

 4. 4. Hur universitetsledningar kan arbeta för att minska tjänsteresornas koldioxidutsläpp : en fallstudie av Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Johanna Persson; Matilda Persson; [2019]
  Keywords : motivation; hållbart resande; klimatsmart; universitetsledningar;

  Abstract : En utav de största hållbarhetsutmaningar som samhället står inför idag kretsar kring klimatfrågan. Klimatförändringarnas största orsak världen över är koldioxidutsläppen vilket påverkas av såväl stora som små aktörer. READ MORE

 5. 5. Green bonds and non-financial value : a study of the Swedish green bond market

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Jacob Lindberg; [2018]
  Keywords : climate change; CSR; CSV; green bonds; investors; portfolio theory; sustainable Finance;

  Abstract : Human-caused climate change in form of rising temperatures and sea-level rise are already being seen in many places. To avoid permanent effects on society the goal is to limit global temperature rise at two degrees Celsius above pre-industrial levels. READ MORE