Essays about: "högt blodtryck"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the words högt blodtryck.

 1. 1. Grönområdens roll i förebyggandet av livsstilssjukdomar : en litteraturstudie

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Olga Rolff; [2020]
  Keywords : natur; prevention; fysisk hälsa; livsstilssjukdomar; grönska; skogsbad;

  Abstract : Växande städer förtätas och samtidigt ökar andelen icke smittsamma sjukdomar som orsakas av livsstilsfaktorer. I ljuset av detta är det relevant att granska hur grönområden i urban miljö påverkar den fysiska hälsan. Det görs här genom en tvärvetenskaplig litteraturstudie. READ MORE

 2. 2. Effekten av koffein på sömnen och energiförbrukningen : en praktisk studie utförd på kvinnor i 20–30 års åldern

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Armina Beslaga; [2019]
  Keywords : koffein; kroppspletysmografi; bioimpedans; nutritionsstatus; sjukdomar;

  Abstract : Kaffe är en av de dryckerna som konsumeras mest av människor dagligen. Kaffe innehåller koffein som ursprungligen kommer från löv, frön och olika frukter. Den här studien har utgått från olika metoder för att se hur koffein påverkar kroppen. READ MORE

 3. 3. Metabola förändringar vid ökad fettvävnad och framgångsrik viktnedgång hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Hanna-Cajsa Forsberg; Frida Olsson; [2019]
  Keywords : metabolism; fettvävnad; insulinresistens; cancer; inflammation; högt blodtryck; övervikt; hund; viktmottagning; viktnedgång;

  Abstract : Övervikt är ett växande problem hos våra sällskapshundar. Det finns flera möjliga konsekvenser av en ökad kroppsvikt, exempelvis ortopediska, respiratoriska och kardiovaskulära sjukdomar. READ MORE

 4. 4. Inverkan av kuffstorlek samt närvaro av sjukvårdspersonal vid blodtrycksmätning med HDO hos hund : utvärderad genom HDO-dedikerad mjukvara

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ellinor Ahlund; [2017]
  Keywords : blodtryck; white-coat-effekt; kuffstorlek; HDO; mjukvara;

  Abstract : SAMMANFATTNING Vidhållandet av normalt blodtryck är en essentiell funktion hos både människor och djur. Blodtrycksmätning på djur utförs idag mer än någonsin men att diagnostisera ett sant avvikande värde är inte helt enkelt. Den så kallade ”white-coat-effekten” (WCE) kan orsaka ett högt blodtryck p.g. READ MORE

 5. 5. Atherosclerosis - A finite element study of plaque distribution and stability

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Author : Paul Lidgard; [2017]
  Keywords : Atherosclerosis; Plaque; Stability; Finite element; Technology and Engineering;

  Abstract : Atherosclerosis is a chronic disease of arteries. Cardiovascular diseases, of which atherosclerosis is an underlying mechanism, are the most common causes of death globally. The disease is characterised by lipids having penetrated the intima of the artery wall, accompanied by inflammation, fibrosis and endothelial hyperplasia. READ MORE