Essays about: "habitat requirements"

Showing result 1 - 5 of 46 essays containing the words habitat requirements.

 1. 1. Människa-elefant konflikter : hanteringsstrategier och deras inverkan på människa och elefant

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Hannah Norman; [2019]
  Keywords : elefant; människa; konflikt; bevarandebiologi; hanteringsstrategier;

  Abstract : Nutidens största levande landdjur är elefanten som finns både i Afrika och Asien. Afrika har en population på ca 415 000 ± 20 000 individer distribuerat över 37 länder och den asiatiska elefanten har en uppskattad populationsstorlek på 38 000-52 000 individer i det vilda distribuerat över 13 asiatiska länder. READ MORE

 2. 2. Restaurering av grön infrastruktur för fyra naturskogsarter på Söderåsen i Skåne

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Johanna Schroeder; [2018]
  Keywords : entita; mindre hackspett; taggbock; bokblombock; GIS; habitatmodell;

  Abstract : Det intensiva brukandet av svenska skogar har inneburit att många arter missgynnats och hälften av landets rödlistade arter är knutna till skogslandskapet. Sverige har förbundit sig att bevara den biologiska mångfalden och ett verktyg i detta arbete är att jobba med grön infrastruktur. READ MORE

 3. 3. Validating Citizen Science data for use in the design and management of constructed wetlands: a case study of Tufted Duck and Eurasian Teal.

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Richard Chamberlain; [2018]
  Keywords : Citizen Science Constructed Wetlands Conservation Tufted Duck Aythya fuligula Eurasian Teal Annas crecca ;

  Abstract : Citizen science offers a potentially powerful tool for the environmental scientist to access large data sets over increasingly greater time scales. Given the ease of which information can be reported or shared online and the increase in community interest there is an overwhelming amount of data available. READ MORE

 4. 4. Mobility, habitat selection and population connectivity of Lycaena helle in central Sweden : implications for conservation

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Hanna Modin; [2018]
  Keywords : Lycaena helle; violet copper; Lepidoptera; Lycaenidae; mobility; dispersal; resource selection function; habitat selection; connectivity; metapopulation; stepping stone;

  Abstract : Lycaena helle is an endangered butterfly that is mainly threatened by habitat degradation and fragmentation. For all species with a fragmented distribution, knowledge about mobility, habitat requirements and connectivity is key to developing successful conservation strategies. READ MORE

 5. 5. The effect of environmental and disturbance factors on the presence of different crab species in Pranburi Forest Park, Thailand

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Johanna Rosenquist; [2017]
  Keywords : mangrove forest; Thailand; biodiversity; canopy shade; water depth; human disturbance; Brachyura; Scylla serrata; Uca vocans; Sesarma mederi; Perisesarma bidens;

  Abstract : The mangrove forest is one of the world’s most threatened ecosystems today and they have decreased significantly in Southeast Asia over the past 40 years. Brachyura (crabs) are important for this ecosystem and they function as ecosystem engineers with their burrowing activities that affects the soil and carbon uptake. READ MORE