Essays about: "habitat"

Showing result 1 - 5 of 696 essays containing the word habitat.

 1. 1. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Eklund; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; artdiversitet; invasiv; parkslide; reynoutria japonica; vägkant;

  Abstract : Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. READ MORE

 2. 2. Går det åt skogen? : en diskursanalys över konflikten kring nyckelbiotoper

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefine Palmgren; [2020]
  Keywords : nyckelbiotoper; skog; diskursanalys; omvänd naturvårdsgallring;

  Abstract : Den här studien undersöker de konflikter som uppstått kring nyckelbiotoper. Trots att Sverige är tätt beskogat är idag skogens ekosystem hotade till den grad att varken de nationella eller internationella miljömålen angående sko-gen kan uppfyllas. READ MORE

 3. 3. Biodiversitetsfrämjande grönstrukturer och element som gynnar vildbin och andra pollinatörer : en verktygslåda att använda i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ksenija Ginel; [2020]
  Keywords : biodiversitet; biologisk mångfald; pollinerare; vildbin; ekosystemtjänster; urbana biotoper;

  Abstract : Från flera håll i världen rapporteras det om minskande biodiversitet av djur och växter som ett resultat av mänsklig aktivitet. Vildbin är en av de djurgrupper som minskar snabbt i storlek och som är tvungen att anpassa sig till förstörelsen av livsmiljöer som människor har orsakat. READ MORE

 4. 4. Physical microhabitat requirements for Margaritifera margaritifera and the influence of hydro- and morphodynamics on mussel bed stability

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Author : Tove Westberg; [2020]
  Keywords : Stream restoration; Freshwater pearl mussel; Microhabitat requirements; Sediment transport; Mussel translocation;

  Abstract : Margaritifera margaritifera is an endangered freshwater pearl mussel with population declines throughout its Holarctic range. Boulder-bed channels with little input of fine sediment in previously channelized streams are abundant in Sweden. Hence, restoration efforts for M. READ MORE

 5. 5. Kolmården - an emerging development actor? : A qualitative case study of employees perspectives about Kolmården as a potential development actor

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Eric Karlsson; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Society is facing major challenges with an ongoing mass extinction of more than one million species worldwide caused by the destruction of ecological systems, deforestation, habitat loss, the increase of invasive species, climate change, illegal wildlife tracking, poaching and poverty. Challenges in which zoos worldwide contribute with important educational programs, innovative research and conservation strategies to ease the negative impact on local communities within developing countries. READ MORE