Essays about: "halal"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word halal.

 1. 1. Halal slaughter in Sweden : a survey of its occurrence and methods applied

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Neele Doose; [2019]
  Keywords : halal; slaughter; Sweden;

  Abstract : Halalslakt är en form av religiös slakt som utövas av muslimer enligt regelverket i Koranen. Traditionellt har halalslakt utförts utan bedövning men slakt utan bedövning är kontroversiell på grund av vissa välfärdsaspekter, nämligen stressande fixering, smärta vid snittläggning samt hur snabbt djuren förlorar medvetandet efter snittet har lagts. READ MORE

 2. 2. Natural Extraction of Pungency

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Beatriz Sanchez Santana; [2017]
  Keywords : Organic Extract; Halal; Capsaicin; chilli peppers; food technology; livsmedelsteknologi; Technology and Engineering;

  Abstract : Chilli extract is used in the food industry for multiple applications, such as a flavour for hot sauces or spicy chocolates. The demand for organic products has grown in the recent years, while changes in demography make it necessary to obtain and aroma that can fulfil the market needs. READ MORE

 3. 3. The proof is in the pudding/steak : Halal food consumption, moral overtones and re-negotiation of categories among Muslim believers in Stockholm County

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Author : Mariapia Rosa Campanella; [2016]
  Keywords : halal food; Muslims Stockholm; food morality;

  Abstract : The main objective of my thesis is showing how consumers who live in Stockholm County deal with the daily practice of halal food providing. I then analyse the main contradiction that emerges from my research, meaning the opposition between those who by ‘halal’ and those who do not. READ MORE

 4. 4. Rituell slakt - med och utan bedövning

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ida Brandt; [2014]
  Keywords : djurvälfärd; slakt; rituell; religiös; bedövning; shechtica; dhabiha; kosher; halal; animal welfare; slaughter; ritual; religious; stunning;

  Abstract : Bedövning eller inte vid rituell slakt är en ständigt aktuell fråga, vars lagstiftning och regler skiljer sig mellan olika länder och religiösa grupper. Syftet med denna litteraturstudie är att med utgångspunkt från djurets lidande utreda vilken rituell slaktmetod som ger högst djurvälfärd; slakt utan bedövning eller slakt med bultbedövning, elektrisk head-only-bedövning eller post-cut stunning. READ MORE

 5. 5. Fixeringsmetoder och djurvälfärd vid religiös slakt av nötkreatur och får utan bedövning

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Lindell; [2011]
  Keywords : djurvälfärd; kosher; halal; fixering; slakt;

  Abstract : Sverige är ett av få länder där slakt utan bedövning är olagligt, och därmed är även religiös slakt utan föregående bedövning förbjuden. Många muslimer har valt att kompromissa och tillåta slakt med bedövning, framförallt reversibel sådan. Judar tillåter dock inte bedövning på grund av att det uppstår vävnadsskador. READ MORE