Essays about: "handelshinder"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the word handelshinder.

 1. 1. Handelshinders dominoeffekt : en kvantitativ studie av svenska trävarors förutsättningar på den kinesiska marknaden

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Erik Grafström; Anna Gebre-Medhin; [2017]
  Keywords : internationell handel; tull; handelshinder; Kina; Kanada; USA; Sverige; sågade barrträvaror;

  Abstract : Den internationella virkesmarknaden går sannolikt en spännande framtid till mötes och det råder delade meningar hur denna kommer se ut. Optimister menar att träkonsumtionen i världen kommer öka tillsammans med den ökande miljömedvetenheten och satsningar på träkonstruktioner samt nya träbaserade material är framtiden. READ MORE

 2. 2. Marketing of fast moving consumer goods : a study of viral videos with forest-related products

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Herman Tunstig; [2017]
  Keywords : brand; branding; Facebook; low-involvement; social media; YouTube;

  Abstract : The traditional forest industry is facing a change. Not only is the forest industry changing, also the world is changing in terms of threats of the implementation of new trade barriers and how companies are using marketing. READ MORE

 3. 3. Is there potential for growth in Cuban exports to the EU? : a gravity model approach

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Adrian Daun; [2017]
  Keywords : Cuba; export potential; fixed effect; gravity model;

  Abstract : Cuba has since the fall of the Soviet Union been running large trade deficits and its government has urged the Cuban firms to become more export oriented. This thesis aims to examine the Cuban export potential towards its largest export markets in the EU. READ MORE

 4. 4. Varför exporterar inte svenska lantbrukare mer? : barriärer före och efter exportbeslutet

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Ida Karlsson; Malin Söderman; [2016]
  Keywords : export; barriärer; hinder; handel; EU; beslutsmodellen; lantbruksföretagare; Sverige; lantbruk;

  Abstract : Världen har sedan början av 1990-talet blivit allt mer globaliserad och med en ökande befolkningsmängd har exporten av varor fått en allt mer betydande roll i samhället. Den svenska exporten av jordbruksprodukter har på senare tid ökat, men trots att efterfrågan på den globala marknaden ökar tvekar fortfarande många företag inför exportbeslutet. READ MORE

 5. 5. The impact of the transatlantic trade and investment partnership on agri-food trade and greenhouse gas emissions in the EU : an environmentally extended input-output analysis

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Helena Robling; [2016]
  Keywords : agriculture; climate; environment; food; GHG emissons; impact analysis; input-output; policy; trade; TTIP;

  Abstract : To reach the goals set out by the Paris Agreement of limiting global warming to well below 2°C, significant reductions in greenhouse gas emissions driving climate change are required by all actors in society. The European Union has set ambitious targets to reduce its emissions by a minimum of 40% until 2030. READ MORE