Essays about: "handlingsutrymme"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the word handlingsutrymme.

 1. 1. The American Business Judgment Rule and Swedish Law - A Comparative Analysis of the American Business Judgment Rule and Its Eventual Counterpart in Swedish Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Erik Rosberg; [2019]
  Keywords : The Business Judgment Rule; Business Judgment Rule; BJR; Director; Board of Directors; Officer; Chief Executive Officer; CEO; Directors’ Duties; Liabilities; Method Liability; Shareholder; Business Law; Corporate Law; Corporation Law; Comparative Law; American Law; U.S. Law; Swedish Law; United States; United States of America; Sweden; Model Business Corporation Act; MBCA; Delaware General Corporation Law; DGCL; Delaware; Swedish Companies Act; styrelse; verkställande direktör; VD; styrelseansvar; skadestånd; skadeståndsskyldighet; metodansvar; aktieägare; associationsrätt; aktiebolagsrätt; bolagsrätt; förmögenhetsrätt; komparativ rätt; amerikansk rätt; svensk rätt; USA; Sverige; aktiebolagslag; ABL; Law and Political Science;

  Abstract : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida svenska styrelseledamöter och verkställande direktörer kan förvänta sig att de svenska domstolarna prövar affärsbeslut på ett liknande sätt som de amerikanska domstolarna prövar affärsbeslut. Undersökningen möjliggör en komparativrättslig analys av huruvida det finns något i svensk rätt som liknar den i amerikansk rätt existerande BJR, vilket några svenska rättsvetenskapliga forskare hävdar. READ MORE

 2. 2. Bortom ved och virke : mångbrukets värden i risksamhället

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Karlsson; [2019]
  Keywords : mångbruk; identitet; skogspolicy; risksamhälle;

  Abstract : Mångbruk utgör en viktig del i den nationella och småländska skogsstrategin från 2018. I policydokumenten står att läsa hur skogen bär på en mångfald av värden som har förmåga att bidra till ekonomisk tillväxt, biologisk mångfald, sysselsättning, landsbygdsutveckling och allmännytta. READ MORE

 3. 3. I jakten på den billiga hyresrätten : en fallstudie av det kommunala handlingsutrymmet att ställa krav på låga hyresnivåer vid markanvisning i Stockholm och Göteborg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gabriel Traneborn; [2019]
  Keywords : hyresrätt; handlingsutrymme; bostadsregim; stigberoende; aktiv markpolitik; markanvisning; inkluderande bostadsbyggande; finansialisering;

  Abstract : I frånvaron av en nationellt sammanhållen bostadspolitik står kommunerna med ett tungt ansvar att sörja för sina invånares rätt till en bostad. Som konsekvens av allmännyttans förändrade roll behöver kommunerna i högre grad förlita sig på att marknaden ska bidra med lösningarna. READ MORE

 4. 4. The foreign policy of the Islamic Republic of Iran at 40. A discourse analyis.

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Siavosh Bigonah; [2019]
  Keywords : Islamic Republic of Iran; discourse analysis; foreign policy; dialogue; security networking; peace; resistance;

  Abstract : Detta examensarbete utgår från det outredda faktum att den Islamiska republiken Iran (IRI) har kunnat driva fram sin agenda för självständighet och suveränitet från imperialistiskt och kolonialt ärvda dominansstrukturer. Denna agenda som är baserad på en militant diskurs om motstånd och fred har möjliggjort för IRI att exponentiellt vinna regionalt och internationellt inflytande trots sin brist på militär och ekonomisk hård makt. READ MORE

 5. 5. What does it take for local actors in Hammarby Sjöstad to cut the consumption-based emissions by half till 2030? : A backcasting study on a local climate transition following Carbon Law

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Petter Olson; [2019]
  Keywords : backcasting; climate mitigation; consumption-based emissions; local actors;

  Abstract : How many local actors need to do what to reduce Hammarby Sjöstad’s climate impact till 2030 in alignment with "Carbon Law”, i.e. halving the citizens’ consumption-based emissions every ten years? This is demonstrated in a backcasting study of the city district. READ MORE