Essays about: "handlingsutrymme"

Showing result 1 - 5 of 32 essays containing the word handlingsutrymme.

 1. 1. Livsmedelsproduktion, ett framtidsämne? : grundskolelärares syn på lärandet om livsmedelsproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lovisa Filipsson; [2020]
  Keywords : livsmedelsproduktion; lärande; grundskola; studiebesök; läroplan;

  Abstract : Historiskt sett har livsmedelsproduktionen varit en del av gemenemans vardag. Dagens långa avstånd till livsmedelsproduktionen är både fysiskt och mentalt stort, vilket har visats sig ha en negativ inverkan på kunskapen om livsmedelsproduktion (Lundström, 2010). READ MORE

 2. 2. Samhällsomvandlingen i Malmberget : en studie om hur människor upplever och agerar i en samhällsomvandling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Joakim Menjivar Dominguez; [2020]
  Keywords : Malmberget; samhällsomvandling; prekaritet; handlingsutrymme; makt; LKAB; Gällivare;

  Abstract : Denna studie undersöker den upplevda bekymmersamheten och oron människor uttrycker när de är med om en samhällsomvandling. I Gällivare kommun pågår en samhällsomvandling på grund av ett hål i marken som uppstod efter många år av gruvindustri vid Malmberget. READ MORE

 3. 3. Hardware Power Optimization of Base Station Using Reinforcement Learning

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Vamshi Pulluri; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : 5G comes with requirements of much higher data rates for a digitally connected society where billions of new devices will be added in the coming years. From a RAN perspective, these demands will be served by an increasing number of eNB base stations. READ MORE

 4. 4. Vem maler framtidens kulturspannmål? : möjligheter och hinder som småskaliga kvarnverksamheter står inför i förmalningsprocessen av kulturspannmål

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hannah Carlsson Wendin; [2020]
  Keywords : kulturspannmål; kvarnverksamhet; mjöl; resurs; möjlighet; hinder; kapital; handlingsutrymme;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka hinder och möjligheter som finns för svensk småskalig kvarnverksamhet, med inriktning på ekologiskt producerat kulturspannmål, att öka produktionsvolymen mjöl. Metoden som används för att samla in material är kvalitativa intervjuer med fem informanter som bedriver kvarnverksamheter av denna typ. READ MORE

 5. 5. The American Business Judgment Rule and Swedish Law - A Comparative Analysis of the American Business Judgment Rule and Its Eventual Counterpart in Swedish Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Erik Rosberg; [2019]
  Keywords : The Business Judgment Rule; Business Judgment Rule; BJR; Director; Board of Directors; Officer; Chief Executive Officer; CEO; Directors’ Duties; Liabilities; Method Liability; Shareholder; Business Law; Corporate Law; Corporation Law; Comparative Law; American Law; U.S. Law; Swedish Law; United States; United States of America; Sweden; Model Business Corporation Act; MBCA; Delaware General Corporation Law; DGCL; Delaware; Swedish Companies Act; styrelse; verkställande direktör; VD; styrelseansvar; skadestånd; skadeståndsskyldighet; metodansvar; aktieägare; associationsrätt; aktiebolagsrätt; bolagsrätt; förmögenhetsrätt; komparativ rätt; amerikansk rätt; svensk rätt; USA; Sverige; aktiebolagslag; ABL; Law and Political Science;

  Abstract : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida svenska styrelseledamöter och verkställande direktörer kan förvänta sig att de svenska domstolarna prövar affärsbeslut på ett liknande sätt som de amerikanska domstolarna prövar affärsbeslut. Undersökningen möjliggör en komparativrättslig analys av huruvida det finns något i svensk rätt som liknar den i amerikansk rätt existerande BJR, vilket några svenska rättsvetenskapliga forskare hävdar. READ MORE