Essays about: "haptiskt seende"

Found 1 essay containing the words haptiskt seende.

  1. 1. Utopisk underhållning : - om rumsligheten i två musikalfilmer

    University essay from Stockholms universitet/Filmvetenskapliga institutionen

    Author : Sara Wikström; [2005]
    Keywords : musikal; rumslighet; moulin rouge; my fair lady; utopisk representation; kulturellt rum; glädjekomposition; expansionsmotivet; plasticitet; haptiskt seende;

    Abstract : Syftet med denna uppsats är att studera rumsligheten i två musikalfilmer, My fair lady (Cukor, 1964) och Moulin Rouge (Luhrmann, 2001), och undersöka huruvida den rumsliga estetiken har någon funktion för filmerna i deras egenskap av just musikaler. Analysen är uppbyggd främst kring Richard Dyers teori om musikalfilm som förmedlare av utopiska värden genom bland annat dess komposition som förmedlar glädje och energi, men också kring delar av Rick Altmans musikalgenreteori, Jacques Aumonts bok The Image som behandlar bildens rumsliga aspekter samt dessutom antaganden om ljudets betydelse i formandet av filmens rum, från texter av Michel Chion och Claudia Gorbman. READ MORE