Essays about: "hard working essay"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the words hard working essay.

 1. 1. The impact of working conditions on employers' labour demand of older workers : A cross-sectional study on the Swedish labour market

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Author : Louis Sirugue; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : The objective of this essay is to identify the different implications that hard and demanding working conditions may have on firms’ labour demand of older workers. The theoretical framework developed in this study is based on Lazear’s deferred compensation theory and adapted for the purpose of the research question to take into consideration the impact of workplaces’ characteristics. READ MORE

 2. 2. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) : strandskyddslagens syfte, tillämpning och konsekvenser

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Persson; [2017]
  Keywords : strandskydd; dispens; landsbygd; landsbygdsutveckling; LIS-område;

  Abstract : Detta kandidatexamensarbete behandlar strandskyddet, landsbygdsutveckling och dess inverkan på varandras fortgång. Den skrivs inom Landskapsarkitektprogrammet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp, och omfattar 15 högskolepoäng. READ MORE

 3. 3. Gestaltning av Gransätersparken : en beskrivning av gestaltningsprocessen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jannica Lindén; [2016]
  Keywords : gestaltningsprocess; Norrtälje kommun; rosa accentfärg; årstidsvariation med bärande växtgestaltning; runda former;

  Abstract : Att utarbeta ett gestaltningsförslag som anställd på en kommun innebär att vara både beställare, den som sätter ramarna för projektet, och gestaltande landskapsarkitekt. Projektet med att utarbeta ett gestaltningsförslag för Gransätersparken fick jag under min tid som anställd på Gatu- och parkdelningen på Norrtälje kommun. READ MORE

 4. 4. En kvalitativ studie om lärares upplevelser av den individuella lönesättningen inom offentlig verksamhet

  University essay from Lunds universitet/Sociologi

  Author : Desiree Andersson; [2015]
  Keywords : Individual salary; teachers; the public sector; Business and Economics; Social Sciences;

  Abstract : The purpose of this paper is to gain knowledge of the individual salaries within the public sector. My intention is to explore and gain understanding teachers' experiences of the individual salaries within the public sector. READ MORE

 5. 5. A room of one's own : woven structures

  University essay from Konstfack/Textil

  Author : Linnea Blomgren; [2015]
  Keywords : woven textiles; sound absorbing walls; vävda textilier; ljudabsorberande väggar; ljudabsorbenter;

  Abstract : I have explored the combination of sound, textile and space. How can one create textiles to use as sound dampening material in an arts and craft practice?To enhance the architectural aspect of textile as one of the five building materials I have chosen to weave walls. READ MORE