Essays about: "harvesting"

Showing result 1 - 5 of 438 essays containing the word harvesting.

 1. 1. Skattning av skogsbestånds kapitalförräntning – utifrån Skogliga grunddata

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Henrik Wikman; [2019]
  Keywords : avkastning; direktavkastning; ekonomi; investering; kapitalförräntning; lönsamhet; risk; räntabilitet; slutavverkning; skattning; skog; skogliga grunddata; virke; värdetillväxt;

  Abstract : Ett skogsbestånds monetära virkesproduktionsvärde kan beräknas som bruttointäkt minus avverkningskostnad. Såväl bruttointäkt som avverkningskostnad beror på skogstillståndet; främst beståndets volym per arealenhet, medelstammens volym och virkeskvaliteten. READ MORE

 2. 2. Bortsättning av skotningsavstånd på ett svenskt skogsbolag : en granskning av hur väl metodstandarden för bortsättningsarbetet följts

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Niklas Wessmark; [2019]
  Keywords : learning organizations; management; standardization; timber extraction; quality; quality assurance; quality management;

  Abstract : Skogsindustrin, är en av hörnstenarna inom svensk ekonomi och kan visa upp en historisk lönsamhet, utsätts för en allt hårdare global konkurrens, inte minst från Asien och Sydamerika där många nyetableringar skett de senaste åren men även från andra branscher som erbjuder substitut baserade på andra råvaror. För att möta den hårdnande globala konkurrensen måste skogsindustrin säkerställa en kostnadseffektiv och uthållig leverans av skoglig råvara. READ MORE

 3. 3. GIS-Based approach to estimate the energy requirements of the post-harvest activities in Souss-Massa basin in Morocco

  University essay from KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Author : Francesco Agostini Fantini; Javier Izaguirre Carbonell; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Over the last decades the Moroccan agriculture has passed through a complete transformation: due to the low workforce cost and its favourable climate, the sector has attracted the attentions of national and foreign investment and thus has expanded rapidly. Among the different productions, tomatoes proved to be one of the most profitable, generating 4. READ MORE

 4. 4. Iron-Based Dye-Sensitized Solar Cells - From Theory to Working Solar Cell

  University essay from Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Author : Linnea Lindh; [2019]
  Keywords : Dye-sensitized solar cells; Grätzel cells; solar cells of the future; solar cells of tomorrow; spectroscopy; time-resolved spectroscopy; materials chemistry; materialkemi; Chemistry;

  Abstract : In the hunt for fossile-free energy-harvesting techniques, solar cells constitute one of the most promising techniques. Today, silicon-based solar cells are the dominant technique on the market but even the Silicon solar cell has limitations which means that there is a motivation for developing new solutions. READ MORE

 5. 5. Clearcutting and the breeding productivity of golden eagles (Aquila chrysaetos) in Västerbotten County

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Amanda Trulsson; [2019]
  Keywords : forestry; breeding productivity; breeding success; nestlings; breeding core home range; breeding core area;

  Abstract : The golden eagle (Aquila chrysaetos) is red-listed as near threatened in Sweden, but there are many basic ecological and demographical parameters important for successful management and conservation that are unknown for the Swedish golden eagle population. Forestry, and especially clearcutting (or final cutting/felling or regeneration cutting/felling), the most common harvesting system in Sweden since the 1950’s, are likely important factors affecting the Swedish golden eagle population, but exactly how is largely unknown. READ MORE