Essays about: "havsnivåhöjning"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the word havsnivåhöjning.

 1. 1. Wave Damping by Vegetation at Bunkeflo Salt Meadows - Applying an empirical model based on plant biomass

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Charlie van Houwelingen; Timothy Ley; [2021]
  Keywords : Coastal protection; nature-based solutions; salt marshes; salt meadows; sea level rise; wave damping; Technology and Engineering;

  Abstract : Future sea level rise due to climate change increases the risk of coastal flooding and thus necessitates the building of dikes and other protective structures. Coastal vegetation can reduce the impact of waves on such structures by dissipating wave energy and hence reduce incoming wave heights. READ MORE

 2. 2. Havet, träden och människan : gestaltningsstrategier och principer för klimatanpassning av Societetsparken i Norrtälje

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lina Axelsson; Klara Enekvist; [2021]
  Keywords : Gestaltningsstrategier för klimatanpassning; Societetsparken; Landskapsarkitektur; RGB-kategorisering; Naturbaserade lösningar;

  Abstract : Vi ställs inför allt fler utmaningar orsakade av klimatförändringarna och den pågående globala uppvärmningen. Prognoser visar på havsnivåhöjning, ökad nederbörd, ökad erosion, längre torrperioder och översvämningar. Samtidigt som konsekvenserna förändrar den fysiska miljön påverkar de även människors hälsa. READ MORE

 3. 3. Risodling i Mekongdeltat : hur påverkas risodling i Mekongdeltat av klimatförändringarna och vattenkraften?

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mathilda Ogden; [2021]
  Keywords : Vietnam; Mekongdelta; risodling; klimatförändring; vattenkraft;

  Abstract : Uppsatsen redogör för hur klimatförändringen och vattenkraften i Mekongregionen påverkar risodling i Mekongdeltat samt vad det betyder för livsmedelssäkerheten och fattigdomsbekämpningen i Vietnam. Cirka 40% av Vietnams landyta används till jordbruk och Mekongdeltat är ett av världens största jordbrukssystem för risodling (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018). READ MORE

 4. 4. Utökat aktörskap i stadsplaneringsprocessen : det materiellas roll i klimatanpassningsplaneringen i Nyhamnen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Schneider; [2020]
  Keywords : assemblage; ekofeministisk teori; havsnivåhöjning; klimatanpassning; Nyhamnen; socio-materiella relationer; climate adaption; ecofeminist theory; sea-level rise; sociomaterial relations;

  Abstract : Havsnivån stiger och anpassning i kustnära områden är en allt viktigare planeringsfråga. Redan idag krävs nya samarbetskonstellationer för att hantera klimatrisker. Studiens syfte är att bidra till att bredda planerarperspektivet och fördjupa kunskap om hur fler värden kan främjas i klimatanpassningsplaneringen. READ MORE

 5. 5. Troubling Waters Ahead – an Evaluation of Coastal Flooding in Stockholm

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Holger Sandberg; [2020]
  Keywords : Climate adaptation; coastal flooding; sea level; sea level rise; Klimatanpassning; kustöversvämning; havsnivå; havsnivåhöjning;

  Abstract : The increasing rate of global sea mean level rise, one of many effects of climate change, will most likelyproduce heightened risk of coastal flooding. Cities located along coastlines have to adapt to thesecircumstances that otherwise will increase the magnitude and frequency of coastal flooding. READ MORE