Essays about: "health and hygiene"

Showing result 1 - 5 of 161 essays containing the words health and hygiene.

 1. 1. The impact of a pandemic on brand preference in purchasing decisions of food and hygiene products: a COVID-19 perspective

  University essay from Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Author : Armin Sohani; Tarek Fahmy; [2020]
  Keywords : Brand preference; consumer behaviour; buying behaviour; COVID-19 pandemic; Sweden; branding; price; quality; risk; loyalty; food; hygiene products;

  Abstract : The uncontrolled spread of COVID-19 pandemic has surpassed all the expectations. Nations closed their boarders; the economy is going into recession and the whole world is suffering from the emerged pandemic. READ MORE

 2. 2. "We are not bad and we are not doing anything wrong" : exploring girls' menstrual inclusion in India

  University essay from Lunds universitet/Kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Author : Patricha Jeppe Ottsen; [2020]
  Keywords : Menstrual Hygiene Management; Menstrual Inclusion; Menstrual Poverty; Women s Health; India; Social Sciences;

  Abstract : In recent years, there has been a surge in research on menstrual poverty in Sub-Saharan Africa, and scholars are debating which interventions are the most appropriate. One of the leading theories is Civil Society Based Intervention which prescribes a mix of sanitary product-provision and menstrual education. READ MORE

 3. 3. Kan man verkligen äta gräshoppor? : en kvalitativ intervjustudie om viktiga förutsättningar för insektsnäringen i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Ekblad; [2020]
  Keywords : insekter; entomofagi; nya proteiner; Novel Foods; hållbarhet;

  Abstract : Att äta insekter – entomofagi – är någonting som under de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet. Med en globalt växande befolkning, högt tryck på redan pressade landarealer och naturresurser, klimatförändringar och globala hälsoproblem i form av både övervikt och undernäring står världen inför stora utmaningar vad gäller matförsörjning. READ MORE

 4. 4. Hasskador hos svenska mjölkkor : Förekomst i sju besättningar under ett års tid

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Tove Svanberg; [2020]
  Keywords : Mjölkkor; Hasskador;

  Abstract : Hasskador, i form av håravfall, krustor, sår och svullnader är vanligt förekommande hos mjölkkor, i Sverige och i världen. Hasskador orsakas av upprepat trauma, tryck och friktion mot hasen och utvecklingen av skadorna beskrivs ofta som en progressiv process, som börjar med håravfall och inflammation och där skadan kan utvecklas till krustor, öppna sår och kraftig svullnad. READ MORE

 5. 5. Strongylus vulgaris : samband med äggurskiljning, ålder och bekämpningsåtgärder

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : My Persson; [2019]
  Keywords : Strongylus vulgaris; blodmask; strongylider; stor blodmask; EPG; ålder; hästantal; bekämpningsåtgärder; avmaskningsrutiner;

  Abstract : Strongylus vulgaris, or large strongyles, is the most dangerous of the equine endoparasites. Its larvae can cause lethal intestinal infarctions when they move through the horse’s blood vessels. READ MORE