Essays about: "health and hygiene"

Showing result 1 - 5 of 157 essays containing the words health and hygiene.

 1. 1. Strongylus vulgaris : samband med äggurskiljning, ålder och bekämpningsåtgärder

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : My Persson; [2019]
  Keywords : Strongylus vulgaris; blodmask; strongylider; stor blodmask; EPG; ålder; hästantal; bekämpningsåtgärder; avmaskningsrutiner;

  Abstract : Strongylus vulgaris, or large strongyles, is the most dangerous of the equine endoparasites. Its larvae can cause lethal intestinal infarctions when they move through the horse’s blood vessels. READ MORE

 2. 2. The use of video to communicate water, sanitation and hygiene in Haiti: A comparison between SAWBO, GHMP and UNESCO’s cholera prevention initiatives

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Pau Abad Tent; [2019]
  Keywords : Health communication; WASH; Cholera; Haiti; Communication for Development; video; cartoon; multimedia;

  Abstract : Health communication campaigns in developing countries can take many different forms and make use of a wide range of communication tools. One of these tools are multimedia resources such as videos. READ MORE

 3. 3. Prioritering av åtgärder för förbättrad juverhälsa i automatiska mjölkningssystem

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Elna Laxmar; [2019]
  Keywords : automatiska mjölkningssystem; somatiskt celltal; juverhälsa; förebyggande;

  Abstract : Svensk mjölkproduktion har under de senaste 30 åren genomgått stora strukturförändringar. Allt fler gårdar väljer att ställa om från uppbundna system till lösdrifter med ökad mekanisering och automatisering. 40% av svenska mjölkkor kopplade till Växa Sveriges program kokontrollen mjölkas numera i automatiska mjölkningssystem (AMS). READ MORE

 4. 4. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hugo Muhrbeck; [2019]
  Keywords : mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Abstract : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. READ MORE

 5. 5. Möjligheter för gruppering av djur i AMS-stall : en kvalitativ intervjustudie samt analys av planritningar

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sarah Nilsson; [2019]
  Keywords : planlösningar; AMS-stall; platsbehov; gruppindelning;

  Abstract : Ett väl utformat stall är grunden för en framgångsrik mjölkproduktion. I AMS-stall är det viktigt att ha lösningar för separation av djur för olika åtgärder som seminering och sjukdomsbehandling som medger en snabb och säker djurhantering. Det finns många olika sätt för hur planlösningen är utformad i stall med AMS. READ MORE