Essays about: "health and safety"

Showing result 1 - 5 of 499 essays containing the words health and safety.

 1. 1. SIMULATION TRAINING: FROM THE STUDENTS' POINT OF VIEW

  University essay from

  Author : Hygrell Sandra; Alexandra Jernstedt; [2023-03-16]
  Keywords : ;

  Abstract : Background: Simulation training is a well-grounded concept that is used to increase and maintain safety in various industries such as aviation, military, and health care. Simulation training is today an integrated part of the Bachelor programme in nursing. READ MORE

 2. 2. Tillgänglighet till urbana miljöer för personer med synnedsättning : en platsanalys av Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rasmus Willart; [2023]
  Keywords : Tillgänglighet; användbarhet; framkomlighet; allmänna platser; utemiljöer; funktionsnedsättning; synnedsättning; ögonsjukdomar;

  Abstract : Synen har en avgörande roll för hur allmänna platser upplevs och används. Synnedsättningar kan begränsa personers möjligheter att orientera sig självständigt. READ MORE

 3. 3. Ventilation for reduced indoor spread of Covid 19 and similar diseases : A literature review focusing on hospital environments

  University essay from Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Author : Cyrus Ourak Pour; [2023]
  Keywords : COVID-19; SARS-CoV-2; Ventilation system; Mixing ventilation MV ; Displacement ventilation DV ; Under floor air distribution UFAD ; Ultraviolet light UV ; HEPA filter; COVID-19; SARS-CoV-2; Ventilationssystem; Blandningsventilation; Deplacementventilation; Luftfördelning under golv; Ultraviolett ljus; HEPA-filter;

  Abstract : Today, a significant portion of individuals’ time is spent indoors, estimated at approximately 90% of their total time. This raises concerns about the transmission of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) instigating Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and similar viruses and highlights the critical role of ventilation systems in indoor environments, which this study aims to investigate. READ MORE

 4. 4. Consumers’ willingness to pay for food safety attributes of nectarines : A discrete choice experiment in the Polokwane Municipality of Limpopo, South Africa

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Kgodisho Tshipidi Mashego; [2023]
  Keywords : Food safety attributes; willingness to pay; discrete choice experiments; conditional logit; nectarines;

  Abstract : Consumer concerns about food safety are growing, and there is an increasing demand for quality fruits and vegetables. As such, fruit control procedures and standards should be based on understanding consumers’ choices and preferences. READ MORE

 5. 5. Chromatin accessibility analysis of spaceflight mouse brains using ArchR

  University essay from KTH/Genteknologi

  Author : Raphaël Mauron; [2023]
  Keywords : Single nuclei ATAC-sequencing; Space Biology; DNA Chromatin accessibility; Neurodegenerative; ArchR; ATAC-sekvensering av enskilda kärnor; rymdbiologi; tillgänglighet av DNA kromatin ; neurodegenerativa sjukdomar; ArchR;

  Abstract : Mänsklig utforskning av månen och Mars innebär stora utmaningar för människans fysiologi och hälsa på grund av de unika miljöfaktorer som följer av långvariga rymduppdrag. Rymdbiologiska experiment har blivit ett viktigt verktyg för att studera effekterna som mikrogravitation och rymdstrålning har på levande organismer, i syfte att förstå och minska dessa utmaningar. READ MORE