Essays about: "health and safety"

Showing result 1 - 5 of 365 essays containing the words health and safety.

 1. 1. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 2. 2. Development of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  University essay from Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Author : Anna-Malin Hallberg; [2021]
  Keywords : HIV; PCR; primers; probes; virus; detection; blood plasma; pathogen; biological pharmaceutical; protein-based pharmaceutical; genotype; subtype; RT qPCR; extraction; TaqMa; RNA virus; cross-dimer; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering; Chemistry;

  Abstract : Biological pharmaceuticals are the answer to many severe diseases of today’s society. Some of these are protein-based drugs and can be produced from human blood plasma. In order to guarantee the safety of patients, absence of any pathogens needs to be ensured. READ MORE

 3. 3. Evaluation of welding joint methods for a prismatic battery cell module

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : William Hellingwerf; [2021]
  Keywords : Aluminium welding methods; Battery module; Prismatic cell; Weld strength; Weld analysis; Weld temperature simulation; Technology and Engineering;

  Abstract : Prismatic battery cells swell due to a number of different factors, such as state of charge, temperature and irreversibly with charge cycling. Cell health can be improved by restricting the swelling of the cell, and therefore, the container which holds the cells, the module, should be able to restrict the swelling, and thus withstand the force exerted by the cells. READ MORE

 4. 4. Harnessing 5G for Public Safety and Health : Challenges and Investment Areas

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Author : Taha Othman; Ioannis Karagiannis; [2021]
  Keywords : 5G public safety; 5G health; 5G services; 5G investments; 5G business models;

  Abstract : The introduction of 5G technology in combination with smart cities will revolutionize the world economically and from the quality of life point of view. Different sectors will be impacted by this revolution such as (1) public health and safety, (2) mobility and transportation and (3) energy and water. READ MORE

 5. 5. Utformning för främjandet av fysisk aktivitet och aktiva transportmedel : utformningsprinciper för Rosendals huvudstråk

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lucas Enmarc; [2021]
  Keywords : fysisk aktivitet; aktiva transportmedel; utformningsprinciper; trafikutformning; cykel- och promenadvänlighet; cykel- och gångtrafik;

  Abstract : Samhället har utvecklats till att bli alltmer stillasittande. En trend som är förknippad med flera negativa hälsotillstånd. Trots att livssituationen i stora delar av världen aldrig varit bättre, har antalet människor som lider av livsstilsrelaterade sjukdomar ökat under de senaste decennierna. READ MORE