Essays about: "health and safety"

Showing result 1 - 5 of 283 essays containing the words health and safety.

 1. 1. Tolkning av uttryck och beteende i samband med smärta hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linnea Stray; [2018]
  Keywords : hHäst; smärtbedömning; beteende; uttryck; etologi; välfärd;

  Abstract : Recognizing and evaluating pain in horses comes with a great challenge, both for veterinarians and horse owners. Pain in animals is hard to measure physiologically and it differs with the individual’s perception, state of mind and earlier experiences. READ MORE

 2. 2. Förekomst av mag- och tarmstörningar efter valpning hos tik : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Lundgren; [2018]
  Keywords : tik; valpning; dräktighet; diarré; kräkning;

  Abstract : Förlossningssvårigheter (dystoki) drabbar årligen ett stort antal tikar i Sverige, och majoriteten av dessa fall behandlas kirurgiskt med kejsarsnitt. Många tikar får ingen postoperativ smärtlindring efter kejsarsnitt, eftersom det saknas studier som undersökt säkerheten för valpar och digivande tikar för smärtlindrande preparat. READ MORE

 3. 3. The Ideology of Mental Illness in Ghana : A Discourse Analysis of Mental Health Laws (1972-2012)

  University essay from Högskolan Dalarna/Afrikanska studier

  Author : Gianpiero Iacovelli; [2018]
  Keywords : Critical Discourse Analysis; Ghana; Ideology; Law; Mental health; Mental health policies; Mental health services; Mental illness; Public safety; Subjectivity;

  Abstract : In 2012, Ghanaian government promulgated a new mental health law aimed at setting up a community-based health care system in order to solve several problems that are affecting mental health facilities and people with mental disorders. The new law was also thought to overcome the limitations of the previous law, which was promulgated in 1972. READ MORE

 4. 4. Xenophobia and Intergroup Conflict: An Inquiry Through The Concept of Health A qualitative field study on the perceptions of health among refugees and asylum seekers in Cape Town, South Africa

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Clara Dybbroe Viltoft; [2018]
  Keywords : Instrumental Group Conflict Theory; Cape Town; South Africa; Intergroup Conflict; Refugee; Asylum seeker; Xenophobia; Xenophobic Violence; Health Access; Health Service;

  Abstract : Motivated by the ongoing and widespread xenophobia in South Africa, this study explores the experiences of health access and the health sector by refugees and asylum seekers so as to understand intergroup relations, and more specifically the tensions between nationals and non-nationals. In achieving this, an ethnographic fieldwork was conducted in Cape Town, South Africa during Spring 2017; semi-structured interviews with refugees and asylum seekers provide the material for analysis to identify key perceptions on health and xenophobia to shed light on what possible peacebuilding initiatives should address. READ MORE

 5. 5. Hype, hot eller möjlighet? : en analys av blockkedjeteknik för livsmedelskedjan och dess potentiella inverkan på svenska primärproducenter.

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emilie Åberg; [2018]
  Keywords : distributed ledger; tangle; IoT; IOTA; farmer; Agtech;

  Abstract : Livsmedelskedjorna blir allt mer komplexa och matfusk och kontaminerade livsmedel orsakar sjukdomar, ekonomiska förluster och påverkar kundernas förtroende för livsmedelsindustrin negativt. Blockkedjebaserade lösningar för ökad spårbarhet och transparens är en ny, mycket omtalad teknologi. READ MORE