Essays about: "health management"

Showing result 1 - 5 of 844 essays containing the words health management.

 1. 1. The Balancing Act of Disclosure: Experiences of Stigma and Resistance Among Men Who Sell Sex to Men

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Author : Linda Laura Palhamn; [2019-02-13]
  Keywords : Disclosure; MSW male sex work ; stigma; and resistance;

  Abstract : Little attention has been given in previous research to disclosure about sex work and even lessto men’s experience of disclosure about selling sex. There is a lack of understanding of thechoices behind disclosure and how men who have experiences of selling sex use disclosure. READ MORE

 2. 2. State-Of-The-Art on [email protected] System Architectures

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Benjamin Heravi; [2019]
  Keywords : EHealth; Wireless; eHealth security; cloud services;

  Abstract : With growing life expectancy and decreasing of fertility rates, demands of additional healthcare services is increasing day by day. This results in a rising need for additional healthcare services which leads to more medical care costs. Modern technology can play an important role to reduce the healthcare costs. READ MORE

 3. 3. Prioritering av åtgärder för förbättrad juverhälsa i automatiska mjölkningssystem

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Elna Laxmar; [2019]
  Keywords : automatiska mjölkningssystem; somatiskt celltal; juverhälsa; förebyggande;

  Abstract : Svensk mjölkproduktion har under de senaste 30 åren genomgått stora strukturförändringar. Allt fler gårdar väljer att ställa om från uppbundna system till lösdrifter med ökad mekanisering och automatisering. 40% av svenska mjölkkor kopplade till Växa Sveriges program kokontrollen mjölkas numera i automatiska mjölkningssystem (AMS). READ MORE

 4. 4. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hugo Muhrbeck; [2019]
  Keywords : mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Abstract : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. READ MORE

 5. 5. Effect of distance to urban areas on saproxylic beetles in urban forests

  University essay from Karlstads universitet/Avdelningen för biologi

  Author : Jeffery Marker; [2019]
  Keywords : saproxylic; beetles; richness; abundance; urban forests; forest management;

  Abstract : Urban forests play key roles in animal and plant biodiversity and provide important ecosystem services.  Habitat fragmentation and expanding urbanization threaten biodiversity in and around urban areas.  Saproxylic beetles can act as bioindicators of forest health and their diversity may help to explain and define urban-forest edge effects. READ MORE