Essays about: "health prevention"

Showing result 1 - 5 of 238 essays containing the words health prevention.

 1. 1. Bekämpning av zoonoser hos hundar i Kenya : rabies och cystisk ekinokockos

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Helena Sunning; [2019]
  Keywords : rabies; cystisk ekinokockos; massvaccination; populationskontroll; kombinerad sjukdomsbekämpning;

  Abstract : Rabies och cystisk ekinokockos (CE) är två sjukdomar som i Kenya sprids till människor främst via hundar. Det är två sjukdomar som går att bekämpa, och alltså går det lidande de orsakar för både människor och djur att undvika. READ MORE

 2. 2. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Victoria Saxe; [2019]
  Keywords : kanin; Oryctolagus cuniculus; livmodercancer; adenokarcinom; cancer; kastrering;

  Abstract : Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. READ MORE

 3. 3. The use of video to communicate water, sanitation and hygiene in Haiti: A comparison between SAWBO, GHMP and UNESCO’s cholera prevention initiatives

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Pau Abad Tent; [2019]
  Keywords : Health communication; WASH; Cholera; Haiti; Communication for Development; video; cartoon; multimedia;

  Abstract : Health communication campaigns in developing countries can take many different forms and make use of a wide range of communication tools. One of these tools are multimedia resources such as videos. READ MORE

 4. 4. Självtest benstyrka – ny metod utvärderas efter tolv veckors intervention på Livsstilsmottagning i Karlskoga

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Author : Hedvig Siljedahl; [2019]
  Keywords : self-measurement tests; leg strength; leg function; maximal step-up height; prevention; habits;

  Abstract : Introduction: Chronic diseases can be prevented and improved by regular physical activity and reduced sedentary time. An adequate leg strength and leg function in treatment and prevention of these disease is something to strive for. READ MORE

 5. 5. Emotion regulation and rumination mediate the relation between yoga experience and psychological health in a non-clinical Indian population

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Author : Hanna Queen Rasoulzadeh; [2019]
  Keywords : Anxiety; Depression; Emotion regulation; Rumination; Yoga; Depression; Emotions reglering; Yoga; Ångest; Ältande;

  Abstract : This study was conducted in India, and the research plan was initially developed to provide further knowledge and perspective to the rapidly increased issues of psychological conditions in the country, regarding alternative treatments such as yoga and underlying mechanisms in the effects of yoga practice. The purpose of the study was to examine if emotion regulation and rumination may act as mediators between yoga experience and anxiety respectively depression. READ MORE