Essays about: "health promotion"

Showing result 1 - 5 of 112 essays containing the words health promotion.

 1. 1. Implementation of Physical Activity at the Workplace to Improve Well-being - In a Danish Context

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Kristiansen Sofie; [2020]
  Keywords : Physical Activity; Physical Activity at the Workplace; Health Promotion; Intervention; Well-being;

  Abstract : Purpose: The purpose of the thesis was to investigate how a ten-week physical activity intervention could affect the general well-being of employees from a sedentary office environment. Method: 16 employees participated in a ten-week intervention which implemented physical activity in their workplace. READ MORE

 2. 2. Den ändliga vilan : parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kalle Ågren; [2020]
  Keywords : kyrkogård; miljöpsykologi; parkkaraktärer; psykisk; hälsa; Grahn; Kaplan; Sorte; Ulrich; S:t Pauli; park; Malmö;

  Abstract : Kyrkogården får en allt mer betydande roll i storstaden. Från att ha gått från enbart en plats för de döda hyser kyrkogården idag flera betydande funktioner. En av dessa är som grönt rum i staden dit människor söker sig för att ta del av lugnet och grönskan. READ MORE

 3. 3. Factors affecting consumers green purchase intention towards ecological products: ICA supermarket in Sweden

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Author : Khalida Akter; [2020]
  Keywords : Green marketing; consumer trust; green trust; Eco-branding; Green marketing strategy and consumer purchase intention;

  Abstract : Title: “Factors affecting consumers green purchase intention towards ecological products: ICA supermarket in Sweden”. Level: Master degree thesis in Business AdministrationAuthor: Khalida Akter Supervisor: Zahra AhmadiExaminer: Maria Fregidou-Malama Aim: The aim of this study is to investigate how consumer trust, eco-branding and green marketing strategy influence consumer purchase intention towards ecological products. READ MORE

 4. 4. The implementation of Agenda 2030 at municipal level : A qualitative study about officials’ experiences of implementing the Sustainable Development Goals

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Author : Jhonny Talavera; [2020]
  Keywords : Agenda 2030; Community development; Health promotion; Implementation; Municipal level; Qualitative method;

  Abstract : Background: Agenda 2030 is newly launched, thus little research has been conducted about the implementation at the municipal level. To increase the Sustainable Development Goals (SDGs) feasibility requires understanding which elements can facilitate the policy implementation process with the goal of healthy and sustainable societies. READ MORE

 5. 5. Sustainable human resources management : Constructed and negotiated by HR professionals

  University essay from Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Author : Aliisa Uotila; [2020]
  Keywords : Sustainable Human Resources Management;

  Abstract : This present paper analyses how HR professionals construct and negotiate sustainable human resources management (HRM). The empirical data is collected through five interviews with six informants and in the Swedish working context. READ MORE