Essays about: "health risk"

Showing result 1 - 5 of 1155 essays containing the words health risk.

 1. 1. Sustainability assessment of sanitation systems in El Alto, Bolivia : A pre-study

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Malin Smith; [2020]
  Keywords : Sustainable sanitation; peri-urban; urine-diverting dry toilet; waste stabilization pond; stakeholder; Hållbar sanitet; peri-urban; urinsorterande torrtoalett; stabiliseringsdamm; intressent;

  Abstract : The Sustainable Development Goal (SDG) Target 6.2 aims at providing access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and to end open defecation by 2030. Yet, 47 % of the population in Bolivia lacked access to basic sanitation services in 2012. READ MORE

 2. 2. The potential of innovative dry source-separating urban sanitation technologies in Montero, Bolivia : A sustainability assessment

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Ylva Geber; [2020]
  Keywords : Montero; UDDT; nutrient recycling; sanitation; sustainability; multiple criteria; health; resource use; environmental; technical; organizational; financial; fertilizer; Montero; UDDT; näringsåtervinning; sanitet; hållbarhet; multipla kriterier; hälsa; resursanvändning; miljö; tekniskt; organisatorisk; finansiellt; gödselmedel;

  Abstract : Montero is one of the cities with the highest population growth inthe lowlands of Bolivia. According to Montero's municipal plan for water and sanitation, only 36 % of the population in the urban areas of Montero is connected to the sewage system. READ MORE

 3. 3. Considerations for the Establishment of an Anaerobic Biofilm in an AnMBBR

  University essay from Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Author : Emma Månsson; [2020]
  Keywords : Anaerobic; MBBR; biofilm; carrier; methane; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Technology and Engineering;

  Abstract : Behandling av avloppsvatten för att avlägsna ämnen som kan ha en negativ påverkan på den mänskliga hälsan och naturen är mycket viktigt innan vattnet återanvänds eller släpps ut i naturen. Intresset för anaerob vattenrening har ökat eftersom det är ett bra komplement till aeroba processer, samt för att det producerar energi i form av metangas. READ MORE

 4. 4. Investigating flood risk cost in Kungsbacka using the ICPR FloRiAn GIS-tool

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Erika Lindqvist; [2019-10-25]
  Keywords : Flood risk cost; flood risk analysis; risk management; flood; natural hazard; ICOR FloRiAn; GIS;

  Abstract : Losses from floods have increased in recent years, worldwide and in Sweden. Understanding the economic and non-monetary cost of being exposed to flood hazard is important from a spatial planning perspective, particularly in urban areas. READ MORE

 5. 5. Bison bonasus : återuppbyggnaden av en nästan utrotad art

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Morgan Daleryd Sjöblom; [2019]
  Keywords : visent; europeisk bison; Bison bonasus; genetik; återintroduktion;

  Abstract : Visent eller den europeiska bison är en art som efter första världskriget hade dött ut i det vilda på grund av jakt. Endast 54 djur från arten återstod i fångenskap och det är från dessa anfäder som dagens bestånd av både vilda och visenter i fångenskap härstammar. READ MORE