Essays about: "healthy environment"

Showing result 1 - 5 of 262 essays containing the words healthy environment.

 1. 1. Förekomst av klinisk fotröta och Dichelobacter nodosus hos svenska slaktlamm

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Rebecka Albinsson; [2021]
  Keywords : fotröta; Dichelobacter nodosus; får;

  Abstract : Fotröta är en smittsam klövsjukdom hos får som har stor påverkan på djurhälsa och produktion. Sjukdomen ger en nekrotiserande inflammation i klövspaltshuden, som senare ger en underminering av klövens sulhorn. I de allvarligaste fallen kan sjukdomen leda till att klövkapseln lossnar. READ MORE

 2. 2. The influence of antimicrobial agents on the development of antibiotic resistance in the vaginal bacterial flora of artificially inseminated mares : a study on mares in a stud environment

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Wilén; [2021]
  Keywords : antibiotics; antimicrobial resistance; bacteriology; breeding; equine reproduction; reproductive techniques; semen extender; stud farm;

  Abstract : In Sweden and in many other countries, artificial insemination (AI) is frequently used in horse breeding. The technology makes it possible to use genetic material from horses in different geographical locations in an effective way, minimizing the risk of infection or even injury to both horses and stud personnel. READ MORE

 3. 3. Choice editing for sustainable development : consumer attitudes toward food retailers limiting food choices

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Andrea Biro; Emma Svensson; [2021]
  Keywords : choice restrictions; environment; food retailer strategies; freedom of choice; health; paternalism; perceptions;

  Abstract : Society is facing significant challenges in transforming to a sustainable food system where healthy food is provided, while reducing the negative environmental impact. Yet, it is debatable whose responsibility it is to provide healthy, environmentally friendly food from sustainable food systems. READ MORE

 4. 4. Utformning för främjandet av fysisk aktivitet och aktiva transportmedel : utformningsprinciper för Rosendals huvudstråk

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lucas Enmarc; [2021]
  Keywords : fysisk aktivitet; aktiva transportmedel; utformningsprinciper; trafikutformning; cykel- och promenadvänlighet; cykel- och gångtrafik;

  Abstract : Samhället har utvecklats till att bli alltmer stillasittande. En trend som är förknippad med flera negativa hälsotillstånd. Trots att livssituationen i stora delar av världen aldrig varit bättre, har antalet människor som lider av livsstilsrelaterade sjukdomar ökat under de senaste decennierna. READ MORE

 5. 5. Analysis of Mouse Whisker Movement Synchronicity

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Johanna Elisabeth de Voogel; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : In active sensing, sensory organs are actively controlled by the motor system to optimize stimuli acquisition. Coupling behaviour of animal models with electrophysiological signals could give us important insights in the workings of this active sensing in health and disease. In this work, a contribution is made towards this aim. READ MORE