Essays about: "heavy diesel engines"

Showing result 1 - 5 of 36 essays containing the words heavy diesel engines.

 1. 1. Physical modeling of a heavy-duty engine for test-cycle simulations in Modelica

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Author : Peter Jonsson; [2018]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : Engine development for reduced fuel consumption and for the ability to use alternative types of fuels is required as emissions and the limited access of petroleum are issues coupled to diesel engines. Experimental testing is in many cases insufficient and expensive in comparison with simulations for engine development. READ MORE

 2. 2. Virtual Sensor Describing the Intake Manifold Pressure Close to the Cylinder Ports

  University essay from KTH/Förbränningsmotorteknik

  Author : Sotirios Tsironas; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Ökad efterfrågan på effektivare motorer och strängare lagstiftning rörande avgasutsläpp kräver en noggrannare styrning av motorns driftsparametrar. Denna styrning är mestadels baserad på ett antal fysiska sensorer som spelar en viktig roll vid utsläppsrelaterad feldiagnostik. READ MORE

 3. 3. Tribological characterisation of turbocharger turbine sealing rings in heavy duty diesel engines

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Alex Goussakov; Alin Dumitru Durac; [2018]
  Keywords : Tubine sealing rings;

  Abstract : This work investigated the wear mechanisms of turbocharger components in heavy duty diesel engines. By understanding the wear mechanisms that are occurring in turbochargers the life time of the turbocharger components can be improved. READ MORE

 4. 4. Heavy-Duty Spark-Ignited Single Cylinder Engine Fueling System

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Rohan Kittur; [2018]
  Keywords : Fueling system; heavy-duty; spark-ignited; single cylinder engine; aftermarket engine control unit; fuel-air mixture safety; bränslesystem; tunga fordon; tändstiftsantändning; encylinder motor; eftermarknadsmotorstyrenhet; bränsle-luft blandningssäkerhet;

  Abstract : Forskning inom motorutveckling bedrivs för att möta kommande emissionskrav och samtidigt minska bränsleförbrukningen. Kommande förbud mot dieseldrivna fordon planeras i flera städer runt om i världen. Alternativa bränsle som exempelvis naturgas ses som en lovande ersättning även för tunga fordon. READ MORE

 5. 5. Inductive heating of exhaust aftertreatment system

  University essay from Lunds universitet/Industriell Produktion

  Author : Ludvig Nilsson; Kim Karlsson; [2018]
  Keywords : induction heating; exhaust aftertreatment; nox reduction; Technology and Engineering;

  Abstract : Heavy trucks are commonly powered by combustion engines running on diesel. Since these trucks often run on highways they rarely have to perform cold starts. READ MORE