Essays about: "hed"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the word hed.

 1. 1. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Axelsson; Matilda Eriksson; [2020]
  Keywords : biotopplantering; buskar; The woody meadow project; växtsamhälle; hed; stäpp; shrubland; hårdgjord miljö;

  Abstract : Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. READ MORE

 2. 2. Sensorless method of detecting plunger position in solenoid actuators

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Author : Simon Hed; Axel Knutsson; [2020]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : This thesis investigates if it is possible to measure the plunger position in a Ledex 282352-023 solenoid actuator without the use of external sensors. To do this, various different methods, all based on comparing the current response to the applied voltage were evaluated from different categories such as calculation time, reliability and distinct position levels. READ MORE

 3. 3. New Concepts for PTR Functionality in Fixed Domes

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Rakel Hed; [2017]
  Keywords : Fixed Dome camera; Axis Communications; Product development; Technology and Engineering;

  Abstract : This report describes the design and development of new concepts for pan, tilt and rotate functionality in fixed domes at Axis Communications. The aim of the master’s thesis was to generate a concept that are smaller and less expensive compared to the solutions today. READ MORE

 4. 4. Naturvård och efterbehandling i Masugnsbyns dolomittäkt

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Lina Edgren; [2016]
  Keywords : fjällsippa; Dryas octopetala; kalktallskog; kalkgranskog; dryas-hed; Masugnsbyn; dolomit; mountain avens; lime pine forest; lime spruce forest; dryas-heath; dolomite;

  Abstract : Vid all täktverksamhet är miljöarbetet viktigt, och stort fokus läggs idag på efterbehandling av verksamhetsområdet. Ofta är målet att gröngöra området med sprutsådd eller liknande, och ibland eftersträvas att området ska likna omgivningarna. READ MORE

 5. 5. Effects of an intervention to increase physical activity and reduce sedentary time in workers with neck pain : A randomized controlled study

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Author : Annika Hed Ekman; [2016]
  Keywords : occupational health; sedentary; accelerometer; neck pain; arbetshälsa; stillasittande; nacksmärta;

  Abstract : Background: Chronic neck pain is a problem that may be prevented and treated by physical activity. Little is known about effective interventions to increase physical activity in workers with neck pain. Objective: To evaluate the effects of an intervention aimed at increasing physical activity among workers with chronic neck pain. READ MORE