Essays about: "helande trädgårdar"

Found 5 essays containing the words helande trädgårdar.

 1. 1. Att skapa mening med trädgården som medium : förslag till två trädgårdar för sorgebearbetning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Isa Hilldetun; [2015]
  Keywords : sorg; sorgebearbetning; trygghet; innergård; mening; koncept; metafor; trädgårdsdesign;

  Abstract : Den här uppsatsen försöker besvara frågan om hur man kan förmedla känslor, tankar och stämningar till människor med trädgården som medium. Uppsatsen söker även svar på om man specifikt kan designa gröna miljöer som riktar sig till människor som går igenom ett sorgearbete. READ MORE

 2. 2. En healing garden vid Uppsala resecentrum : för återhämtning i staden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Henrik Lizell; Louise Rådberg; [2014]
  Keywords : garden; healing; stress; Uppsala Resecentrum; återhämtning;

  Abstract : I urbana miljöer har antalet stressrelaterade sjukdomar ökat. En healing garden eller rehabiliteringsträdgård är speciellt designad för att minska stress och öka återhämtning. READ MORE

 3. 3. En helande plats : ett gestaltningsförslag för parken Torkelsplan i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Ruth; [2014]
  Keywords : bostadsnära natur; helande trädgårdar; landskapsarkitektur; sinnenas trädgård; stressreducering;

  Abstract : Historien om helande platser i naturen, ställen som ansågs påverka människans välbefinnande, är lång. Naturens återhämtande hälsoeffekter är däremot ett relativt nytt forskningsfält. READ MORE

 4. 4. En helande trädgårdmiljö för barn med cancer : barnens behov och trädgårdens effekt på det psykiska välbefinnandet / en litteraturstudie

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Lina Paulsson; [2013]
  Keywords : Children; Cancer; Healing Garden;

  Abstract : Mål: Att undersöka effekten och behovet av en helande trädgård/ odlingterapi för barn med cancer och deras välbefinnande. Bakgrund: Barn som behandlas för cancer utsätts både för psykisk och fysisk påfrestning. Deras behandling är många gånger tuff och det förändrar hela deras tillvaro. READ MORE

 5. 5. The Hardscape Room : ett trädgårdsrum i Alnarps rehabiliteringsträdgårdar

  University essay from SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Author : Barbro Gabrielsson; [2007]
  Keywords : rehabilitering; rehabiliterande trädgårdar; miljö och hälsa; rehabiliteringsträdgårdar; Alnarps rehabiliteringsträdgårdar; helande trädgårdar; hälsoträdgårdar; trädgårdsterapi; design; designprocess; tillgänglighet; miljöpsykologi; arbetsvetenskap; hälsa; utmattningssyndrom; trädgårdsdesign; hälsodesign; trädgårdsodlingsterapi; gestaltning; restorativa miljöer;

  Abstract : This master thesis covers the design of a special garden room, The Hardscape Room, in The Rehabilitation Gardens at Alnarp, in southern Sweden, as well as describes the design process. The Rehabilitation Gardens are intended to serve several purposes. READ MORE