Essays about: "hem- och konsumentkunskap"

Found 1 essay containing the words hem- och konsumentkunskap.

  1. 1. Animaliska livsmedel på schemat : hem- och konsumentkunskap för grundskolans årskurs 7–9

    University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Author : Ida Brandt; [2017]
    Keywords : hem- och konsumentkunskap; animaliska livsmedel; djurhållning; slakt; samhällsfrågor; djurvälfärd; konsumtion; enkät;

    Abstract : En allt mindre andel av Sveriges befolkning är verksam inom jordbrukssektorn. Samtidigt ökar såväl konsumtion som import av kött och flertalet andra livsmedel av animaliskt ursprung. Frågor rörande produktion av animaliska livsmedel engagerar allmänheten och får ofta stort utrymme i media. READ MORE