Essays about: "heritage conservation"

Showing result 1 - 5 of 78 essays containing the words heritage conservation.

 1. 1. Creation of a Virtual Reality Experience for the Virtual Conservation of The Flamman Theater Using Unreal Engine 4

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : Fausto Zamora Arias; [2023-10-25]
  Keywords : virtual reality; Oculus Quest 2; preserving cultural heritage; Unreal Engine 4; game design and development;

  Abstract : The Flamman Theater identity was successfully digitally preserved for the cultural heritage of Gothenburg by creating a video game, while tested with pandemic restrictions. On the technical side, this project combines virtual reality, artificial intelligence and game mechanics to create an immersive atmosphere, inviting people to watch movies inside as the original theater was intended. READ MORE

 2. 2. Unlock those closed doors

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Author : Giulia Gualandri; [2023-10-18]
  Keywords : Heritage Conservation; Communication; Public outreach; Public engagement;

  Abstract : The present work aims to investigate the current situation regarding the conservation profession and the communication to the public through outreach initiatives, especially from the point of view of the conservators. In the latest decades outreach and communication have been taking a preponderant role within the profession of conservation, causing changes in the daily tasks of conservators and new demands in terms of skills which professionals need to acquire. READ MORE

 3. 3. Genetisk variation hos lantrashöns : skillnader inom svenska lantraser och europeiska lantraser

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Andrea Hilding; [2023]
  Keywords : genetisk variation; lantras; höns; svensk lantras; Europa;

  Abstract : Detta arbete undersöker hur den genetiska variationen ser ut hos lantrashöns i Sverige och några europeiska länder. Den genetiska variationen är ett mått på vilken nivå av biologisk mångfald som finns inom en art eller population och kan visa på hur inavel tidigare förekommit i populationerna som undersöks. READ MORE

 4. 4. Approaches to the past in the present : a discourse analysis of the Phoenix Park conservation management plan

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Nordin; [2023]
  Keywords : heritage management; discourse; discourse analysis;

  Abstract : This thesis investigates the challenges of managing urban heritage sites in today's rapidly evolving society. The management of such sites must adapt to meet the changing needs of society while preserving their historical and cultural value. One such site is Phoenix Park, located in the heart of Dublin, Ireland. READ MORE

 5. 5. Dynamisk vegetationsbyggnad i en folkparksmiljö : ett gestaltningsförslag för Folkets park i Lomma

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Annie Kouns; [2023]
  Keywords : dynamisk vegetationsbyggnad; dynamisk växtgestaltning; artrik; strukturrik; diversitet; kulturhistorisk; historiska arvet; Folkets park;

  Abstract : Folkets hus och parker är en del av svensk parkhistoria. Parkerna var tillägnade arbetarklassen under 1900-talet och de skapade möjligheter för sociala möten, kultur och nöjen. Det här arbetet fokuserar på Lomma Folkets park, som ursprungligen var en levande park med växtlighet och mänsklig aktivitet. READ MORE