Essays about: "hierarki"

Showing result 1 - 5 of 42 essays containing the word hierarki.

 1. 1. Utfodring av ensilage till slaktsvin : minskar stressen vid inflyttning i slaktsvinsavdelningen

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Rebecka Frendin; Anna Petersson; [2019]
  Keywords : grovfoder till gris; fiber; utfodringsrekommendationer;

  Abstract : Det finns flertalet faktorer att ta i beaktning inom slaktsvinsproduktionen för en god djurvälfärd och en lönsam produktion för producenten. Olika typer av slagsmål mellan grisar sker när nya individer förs samman, för att upprätta en ny hierarki i gruppen. READ MORE

 2. 2. Free from what? Limitations on Free Play

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Atle Lindskoug; Anastasia Niemi; [2019]
  Keywords : Free Play; Limitation; Preschool; Foucault; National curriculum; Power;

  Abstract : Syftet med denna studie är att undersöka hur den fria leken på svenska förskolor är begränsad för att gå i linje med förskolans uppdrag som det är presenterat i läroplanen. För att uppnå detta har vi intervjuat sju förskollärare på två svenska förskolor angående deras syn på den fria leken och hur den är begränsad. READ MORE

 3. 3. Konkurrens mellan kulliga och hornbärande nötkreatur i flock

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebecca Karlsson; [2019]
  Keywords : dominans; kulliga; hornbärande; konkurrens; nötkreatur; etologisk studie; observationsstudie;

  Abstract : Hornens betydelse för den sociala dominansen hos nötkreatur har länge diskuterats av bönder och forskare. Kunskap om dess inverkan på djuren är viktigt ur management-synpunkt och påverkar på sikt djurens välfärd. READ MORE

 4. 4. Redistribution of leftover food from municipal canteens in Sweden to avoid food waste - Environmental, social and economic effects

  University essay from Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Author : Lotta Sellmann Jansson; [2019]
  Keywords : Food waste; redistribution; sustainability; municipal canteens; Technology and Engineering;

  Abstract : In 2015 the Swedish government signed the UN Agenda 2030 comprising of 17 Sustainable Development Goals and a total of 169 sub targets. Goal 12 target 3 reads as follows: “By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses. READ MORE

 5. 5. Kan hästens välfärd förbättras genom studier av frilevande hästars beteenden?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Victoria Vesterholm; [2018]
  Keywords : Häst; naturligt; beteende; behov; domesticering; hästhållning; välfärd;

  Abstract : I denna litteraturstudie jämförs den domesticerade hästens beteenden med de beteenden som finns dokumenterade hos frilevande hästar. Syftet är att undersöka om välfärden kan förbättras hos de domesticerade hästarna genom att förstå behovens ursprung. READ MORE