Essays about: "hierarki"

Showing result 1 - 5 of 46 essays containing the word hierarki.

 1. 1. Security Guidelines for the Usage of Open Source Software

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Sebastian Domar Bolmstam; Siavash Hanifi; [2020]
  Keywords : Open Source OS ; Open Source Software OSS ; Security Guideline SG ; Open Source Software Security; Öppen Källkod; Mjukvara med Öppen Källkod; Säkerhetsriktlinje; Säkerhet för Öppen Källkod;

  Abstract : Open-source software is in average used in more than 65% of the applications within the domains of enterprise software, retail and e-commerce, cybersecurity and internet of things (Synopsys, 2019). With the frequent use of open-source software, security issues arise which need to be handled. READ MORE

 2. 2. Betydelsen av övernattning på slakteri för förekomsten av slaktskador hos gris och nötkreatur

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Anna Emlén; [2020]
  Keywords : gris; nötkreatur; slakteri; övernattning; skada; trauma;

  Abstract : Varje år slaktas cirka 2,5 miljoner grisar och 420 000 nötkreatur i Sverige. Av dessa uppskattas ca 44 % övernatta på slakteri. Att skickas till slakt innebär mycket stress för djuren och slakterimiljön är inte optimal för djurens välfärd eftersom den innehåller för djuren obekanta lukter, ljud och individer. READ MORE

 3. 3. Matching Job Applicants to Free Text Job Ads Using Semantic Networks and Natural Language Inference

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Anton Thun; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Automated e-recruitment systems have been a focus for research in the past decade due to the amount of work required to screen suitable applicants to a job post, whose resumés and job ads are commonly submitted as free text. While recruitment organizations have data concerning applicant resumés and job ad descriptions, resumés are often confidential, limiting the use of direct deep learning methods. READ MORE

 4. 4. Utfodring av ensilage till slaktsvin : minskar stressen vid inflyttning i slaktsvinsavdelningen

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Rebecka Frendin; Anna Petersson; [2019]
  Keywords : grovfoder till gris; fiber; utfodringsrekommendationer;

  Abstract : Det finns flertalet faktorer att ta i beaktning inom slaktsvinsproduktionen för en god djurvälfärd och en lönsam produktion för producenten. Olika typer av slagsmål mellan grisar sker när nya individer förs samman, för att upprätta en ny hierarki i gruppen. READ MORE

 5. 5. Free from what? Limitations on Free Play

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Atle Lindskoug; Anastasia Niemi; [2019]
  Keywords : Free Play; Limitation; Preschool; Foucault; National curriculum; Power;

  Abstract : Syftet med denna studie är att undersöka hur den fria leken på svenska förskolor är begränsad för att gå i linje med förskolans uppdrag som det är presenterat i läroplanen. För att uppnå detta har vi intervjuat sju förskollärare på två svenska förskolor angående deras syn på den fria leken och hur den är begränsad. READ MORE