Essays about: "high mobility group box protein 1 HMGB-1"

Found 4 essays containing the words high mobility group box protein 1 HMGB-1.

 1. 1. Inflammatoriska biomarkörer i ledvätska och serum hos hästar undersökta med Lameness Locator™

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jon Samuelsson; [2014]
  Keywords : osteoartrit; biomarkör ; interleukin 1β IL-1β ; matrixmetallopeptidas 13 MMP-13 ; high mobility group box protein 1 HMGB-1 ; häst; hälta; osteoarthritis; biomarker; matrixmetallopeptidase 13 MMP-13 ; high mobility group box protein 1 HMGB-1 ; horse; equine; lameness;

  Abstract : Osteoartrit (OA) är ett mycket vanligt problem hos hästar och har i många fall sitt ursprung från felaktig belastning av leden, blir ofta kroniska och omfattar inflammation i ledens samtliga ingående delar. Resultatet är bland annat nedbrytning av ledbrosk och matrixkomponeneter. READ MORE

 2. 2. High mobility group box protein-1 (HMGB-1) vid osteoartrit hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Tobias Wrangberg; [2014]
  Keywords : häst; osteoartrit ; inflammation; biomarkörer; cytokiner; HMGB-1; equine; osteoarthritis ; inflammation; biomarkers; cytokines;

  Abstract : Osteoartrit (OA) är den vanligaste orsaken till för tidig pension av tävlingshästar och är den sjukdom som står för den enskilt största ekonomiska förlusten inom hästnäringen. Diagnostiken är svår i ett tidigt skede vilket gör att man vill hitta bra markörer och inflammationsmediatorer som kan användas för att snabbt ställa rätt diagnos samt sätta in lämplig behandling. READ MORE

 3. 3. Inflammationsmarkörer i serum och synovia från hästar med ledskada

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emma Lassa; [2014]
  Keywords : inflammationsmarkörer i serum; synovia från höstar med ledskada; ledskada; hästar; inflammation;

  Abstract : Hälta är idag den vanligaste anledningen till sjukdom hos svenska hästar och den vanligaste orsaken till hälta är osteoartrit (OA). Ställandet av diagnosen OA kommer ofta för sent så att irreversibla ledskador redan hunnit uppstå vilket gör det av yttersta betydelse att förbättra diagnostiken inom området. READ MORE

 4. 4. Interleukin-1β och HMGB-1 hos halta hästar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mirjam Dagis Boström; [2013]
  Keywords : Interleukin-1β; HMGB-1; ledinflammation; osteoartrit; hälta; häst; osteoarhritis; lameness; equine;

  Abstract : Ledinflammation eller osteoartrit (OA) är en vanlig orsak till hälta hos häst. De metoder som idag används för att diagnosticera ledinflammation är förhållandevis ospecifika och allt för ofta diagnosticeras ledinflammation när skadan har blivit irreversibel med radiologiska skelettförändringar. READ MORE