Essays about: "high school working"

Showing result 1 - 5 of 93 essays containing the words high school working.

 1. 1. The Impact of COVID-19 on the Gender Employment Gap

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Astha Garg; Salazar Bustamante; [2021-06-30]
  Keywords : COVID-19; Gender Gap; Employment; Job Loss; Exposure to Virus;

  Abstract : MSc Economics.... READ MORE

 2. 2. Leading without a budget- A case study of managerial leadership

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Filip Gilbertsson; Nora Lundberg; [2021-06-28]
  Keywords : decentralization; Beyond Budgeting; managers; management; leadership; corporate culture;

  Abstract : MSc in Management.... READ MORE

 3. 3. How is Trust Created in the Platform Economy?- A Triadic Perspective of the Interrelationship between Work Platforms, Workers and Clients in Sweden

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Clara Bäckegren; Eléonore Chalandon; [2021-06-27]
  Keywords : trust; platform economy; work platforms; independent professionals iPros ; clients; Sweden;

  Abstract : MSc in Management.... READ MORE

 4. 4. Doing sustainability work in SMEs- Setting new standards, maintaining others’ - or navigating a middle way?

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Henrik Andersson; Matilda Möller; [2021-06-24]
  Keywords : Sustainability; Sustainability work; Sustainability work in SMEs; Institutional work; Institutional caretaker; Institutional entrepreneur; Institutional troublemaker; Paradox of embedded agency; Isomorphism;

  Abstract : Sustainability work is nowadays high on the agenda for businesses to deal with, and practicesfor how to enact sustainability have been established and institutionalized over time. However,larger companies have set the agenda for this debate, putting small and medium-sizedcompanies (SMEs) in the shadows. READ MORE

 5. 5. Arbetsväxling i skogsmaskinlag

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Kajsa Eklind; [2021]
  Keywords : arbetsväxling; Sveaskog; schema;

  Abstract : Att arbeta i skogen kan vara väldigt enformigt, speciellt i en skogsmaskin. Samma repetitiva rörelser, tunga lyft och samma muskler som arbetar utan någon typ av variation i vardagen kan vara fysiskt skadligt då det kan resultera i muskelspänningar, dålig blodcirkulation och belastningsskador medan den begränsade möjligheten till social kontakt och högra krav kan leda till psykiska besvär. READ MORE