Essays about: "historia"

Showing result 1 - 5 of 584 essays containing the word historia.

 1. 1. Cotula coronopifolia : invasive or just another alien species?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Lina Tomasson; [2020]
  Keywords : Cotula coronopifolia; dispersal mechanism; invasive species;

  Abstract : It is known that alien species can become invasive in a new environment and in new geographic areas. The recent and rapid expansion of Cotula coronopifolia (cotula)on the island of Öland in Sweden has raised questions about its potential invasiveness. READ MORE

 2. 2. Tågfärjeplan : ett gestaltningsförslag för en lekvänlig parkmiljö i Nyhamnen, Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Serin; [2020]
  Keywords : barn; genius loci; gestaltning; karaktär; identitet; lekmiljö; nyhamnen; platsidentitet;

  Abstract : Detta examensarbete tar avstamp i den stadsutveckling som planeras för Nyhamnen i Malmö. Målet med arbetet är att gestalta ett framtida parkområde, beskrivet i Malmö stads översiktsplan, där platsens befintliga karaktär ska tas tillvara. Ett viktigt tema för arbetet är att parken också ska kunna nyttjas för lek. READ MORE

 3. 3. ”För att utveckla samhället krävs driftiga människor som tar tag i saker” : en studie om att bo i Stockholms skärgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrik Svanberg; [2020]
  Keywords : lokal utveckling; skärgård; relationer; socialt kapital; turism; platsidentitet; The tourist gaze;

  Abstract : Öarna belägna i Stockholms skärgård har utvecklats från platsbundna egenskaper och förutsättningar vilket har skapat samhällen som är anpassade efter historia, geografi och klimat. Trots att det finns tydliga olikheter mellan öarna finns problem och utmaningar som återfinnes på flera öar. READ MORE

 4. 4. Day Zero: Communicating the water crisis in Cape Town, 2015-2018 : A qualitative study about the communication during the water crisis and how the public responded to the messages

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Author : Fredrik Karlsson; [2020]
  Keywords : Water; water crisis; communication; South Africa; Day Zero; water use; Vatten; vattenkris; kommunikation; Sydafrika; Day Zero; vattenanvändning;

  Abstract : Stigande urbanisering och större befolkningar har ökat trycket på städer och deras förmågor att förse alla med de vardagstjänster som städerna vanligtvis har kapacitet att erbjuda. Att förse alla med dricksvatten är något som har blivit en utmaning då vattenanvändningen har stigit samtidigt som vattentillgången varierar beroende på nederbörd, och potentiellt minskat på grund av klimatförändringarna. READ MORE

 5. 5. Vandalism and social capital : A case study of Hovsjö, Södertälje

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbara byggnader

  Author : Aman Kapoor; Nishka Rani Jayagopal; [2020]
  Keywords : vandalism; social capital; trust; integration;

  Abstract : Vandalism is a form of a crime and threatens the safety and unity of a neighborhood. To inspect the issues of vandalism, a case study of Hovsjö in Södertälje is chosen. The area has most immigrants mainly from the Middle Eastern descent. READ MORE