Essays about: "historisk trädgård"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the words historisk trädgård.

 1. 1. Gyllins trädgårds alléer och kulturella ekosystemtjänser : en underlag- och platsanalys

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lovisa Jakobsson; [2021]
  Keywords : Gyllins trädgård; Husie; Malmö; allé; alléer; ekosystemtjänster; kulturella ekosystemtjänster; hamling;

  Abstract : Alléer i landskapet bidrar med ett flertal viktiga ekosystemtjänster och nyttor för oss människor och den biologiska mångfalden. Genom att skapa dessa möjligheter är äldre alléer skyddade enligt biotopsskyddslagen. READ MORE

 2. 2. Vårdprogram och underhållsplan för den historiska trädgården vid soldattorpet Rensmyran

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Marita Bergström; [2020]
  Keywords : soldattorp; vårdprogram; underhållsplan; historisk trädgård; kulturmiljö;

  Abstract : Soldattorpet Rensmyran med anor från sent 1600-tal är beläget på landsbygden sydväst om Uppsala. Torpet Rensmyran drivs som fritidsjordbruk med en liten uppfödning av hästrasen Gotlandsruss. På hag- och åkermark förekommer bete. READ MORE

 3. 3. Nutida värden i historisk parkmiljö : gestaltningsförslag med syfte att gynna kulturhistoriska, sociala och ekologiska aspekter i restaureringen av Grängshammars engelska park

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Kåks; [2020]
  Keywords : restaurering; historisk trädgård; engelsk landskapspark; Grängshammar;

  Abstract : Under hösten 2019 har Säters kommun, tillsammans med kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen Dalarna, uttryckt en önskan om att restaurera den engelska parken i Grängshammar, Säters kommun i Dalarna. I detta arbete presenteras ett gestaltningsförslag för en sådan restaurering. READ MORE

 4. 4. Häxans trädgård : en gestaltning utifrån medicinalväxter i Uppsala Botaniska trädgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linnéa Stöckel; [2019]
  Keywords : folkmedicin; etnobotanik; medicinalväxter; trädgårdshistoria; botare; botanisk trädgård; tematrädgård;

  Abstract : Syftet med det här arbetet var att utifrån litteratur kring trädgårdshistoria, häxor och medicinalväxter, utveckla ett gestaltningsförslag på en tematrädgård i Uppsala Botaniska trädgård. Målet var att trycka på växternas värde i gestaltningar och uppmana både studerande landskapsarkitekter och de redan etablerade inom yrket, att lägga större fokus på växtgestaltningen. READ MORE

 5. 5. Hitta mellan flora och fauna : en gestaltning av utemiljön mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i Uppsala med fokus på orienterbarhet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Helen Gunnarsson; Agnes Lindblom; [2019]
  Keywords : orienterbarhet; tillgänglighet; gestaltning av utemiljö; entréplats; museum; botanisk trädgård; campus;

  Abstract : I detta examensarbete presenteras ett gestaltningsförslag för området mellan Zoologiska museet och Tropiska växthuset i västra Uppsala. Zoologiska museet ligger på campusområdet för Evolutionsbiologiskt centrum tillhörande Uppsala universitet och Tropiska växthuset ligger i Botaniska trädgården som också tillhör Uppsala universitet. READ MORE