Essays about: "history of management theory"

Showing result 16 - 20 of 70 essays containing the words history of management theory.

 1. 16. The Role of Gold in an Investment Portfolio : An empirical study on diversification benefits of gold from the perspective of Swedish investors

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Nelly Fernando; [2017]
  Keywords : Gold; Investment Portfolio;

  Abstract : Human interaction with gold can be traced far back in history, and throughout history, the metal has been both worshipped and fought for. People almost intuitively place a high value on this yellow metal and gold has always had a special place in the human heart. READ MORE

 2. 17. Gebvägen, mötesplatsen, torget : en utveckling av ett koloniområde i Landskrona

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : David Fredriksson Bratthäll; [2016]
  Keywords : Olovs vång; landskrona; koloniområde; urban odling; landskapsarkitektur;

  Abstract : Jag har i det här kandidatarbetet skapat ett förslag för hur koloniområdet S:t Olovs vång ska kunna bli mer offentligt tillgängligt. Koloniområden är ofta välskötta och varierar mycket i personlig stil och växtval. Det har en stor potential för offentliga grönytor emellan de privata trädgårdarna. READ MORE

 3. 18. Regionen ur ett kommunalt perspektiv : en diskursiv studie om regionförstoring och den regionala utvecklingens konstruktion i norska samfunnsplaner, med empiri från kommunerna kring Gjøvikbanen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Stina Pantzar; [2016]
  Keywords : regional utveckling; regionförstoring; pendling; diskurs; makt; norsk planering;

  Abstract : Under hela mänsklighetens historia har framsteg och förändringar i lokaliseringsmönster, samhällsorganisering, ekonomi och teknik växelvis samverkat för att förändra våra rörelsemönster och idéer om ”god” samhällsplanering. De senaste 15 åren har den regionala planeringen tagit en självklar plats i det nuvarande planeringsparadigmet såväl i Sverige som i Norge, tillsammans med de två teoretiskt eleganta begreppen regional utveckling (no. READ MORE

 4. 19. Gestaltning med öppet dagvatten i bostadsnära läge

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cecilia Nerman; [2016]
  Keywords : dagvatten; öppen dagvattenhantering; bostadsgård; bostadsnära miljö; gestaltning;

  Abstract : För tillfället pågår den största urbaniseringsvågen i världshistorien. Mer än hälften av världens befolkning bor idag i städer och man räknar med att antalet människor boende i stadsmiljö kommer uppgå till fem miljarder år 2030. Det är således i städerna man kan göra de största miljö- och klimatvinsterna i framtiden. READ MORE

 5. 20. Managing the Melting Poles: A study of environmental protection management in the Arctic and Antarctic

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Sofie Berglund; Ludwig Bengtsson Sonesson; [2016]
  Keywords : Arctic; Antarctic; regime theory; environmental protection policy; natural resources; Law and Political Science;

  Abstract : Despite drastically shrinking ice sheets in both the northern- and southernmost point of our planet, the reactions to it are of quite different character. In the Antarctic, the melting ice is unconditionally linked to global warming and disaster, whilst the Arctic sees unveiling economic opportunities. READ MORE