Essays about: "hjulspår"

Found 4 essays containing the word hjulspår.

 1. 1. Design of a workstation for teleoperated forwarders : Exploring the future work within forestry

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Tobias Persson; [2020]
  Keywords : Teleoperation; Telepresence; Remote Control; Forest Machines; Forwarder; Human Centered Design; Human-centered design; Driver Environment; Industrial Design Engineering; Future Work; User Experience; UX; UI; Master thesis; Fjärrstyrning; Telenärvaro; Distanskontroll; Skogsmaskiner; Skotare; Användarcentrerad Design; Förarmiljö; Teknisk Design; Framtida Arbete; Användarupplevelse; Examensarbete;

  Abstract : This thesis work has been the result of a five-year Industrial Design Engineering education at Luleå University of Technology. The project has investigated the possibilities of teleoperating forest machines using a human-centered design approach. The work has been conducted for Skogforsk, which is the Swedish institute for forestry. READ MORE

 2. 2. Fjärrmätning av spårdjup i skogsterräng med drönare och digital stereofotogrammetri

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Rasmus Wictorsson; [2019]
  Keywords : fjärranalys; hjulspår; 3D-Point Clouds; tracks; soil disturbance;

  Abstract : Markstörning i form av spårbildning och kompaktering av marken är oftast påtagliga vid maskinellt avverkade områden. Skoglig inventering och kartläggning av skogsrelaterade skador med hjälp av flygfotografering har används sedan 1970-talet. READ MORE

 3. 3. Tankar om plöjningsfri odling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Magnus Westöö; [2005]
  Keywords : spannmålsodling; ekonomiska aspekter;

  Abstract : The margin in crop production is more and more less and it forces the producer to check out how to reduce the cost of establishment of new crop. One way to reduce the cost in establishment is to begin with plough less farming. It saves money and time compares to conventional soil preparation with plough and harrow. READ MORE

 4. 4. Självgående renslastare till sockerbetor

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martin Börjesson; Jim Nilsson; [2004]
  Keywords : sockerbetsodling; jordpackning; ekonomiska aspekter;

  Abstract : Our greatest interest within crop farming is to grow sugarbeets, that's why we want to write about something new in this sector. We heard that a new concept had come to Sweden so we wanted to find out everything about this machine. This new technique was a self-propelled cleaning loader for sugarbeets. READ MORE