Essays about: "horse injuries"

Showing result 1 - 5 of 71 essays containing the words horse injuries.

 1. 1. Betesgångens påverkan på symmetrin i rörelsemönstret hos unga och vuxna ridhästar

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Sara Elisabeth Weidenblad; [2019]
  Keywords : rörelseasymmetrier; bete; betesgång; vila; rörelsemönster; hälta; ridhästar; Lameness Locator;

  Abstract : Hälta är en stor anledning till att dagens ridhästar utreds av veterinär. Det innebär ett lidande för djuret, en ekonomisk förlust för djurägaren men även en förlust av antal dagar som hästen kan vara i träning. READ MORE

 2. 2. Skadestatistik hos häst : en jämförelse mellan olika inhysningssystem

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Linnéa Olsson; Isabella Söderström; [2019]
  Keywords : skador; grupphästhållning; Active stable;

  Abstract : Horses naturally live in groups. Despite this, many horses are kept individually in boxes and outside. Today you can find many different housing systems and the most common is still an individual box with individually outdoor paddocks. READ MORE

 3. 3. Fotografi av ett hästhuvud uppsatt i hästtransporten har ingen lugnande effekt på lastade hästar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ida Josefin Jormhed; [2019]
  Keywords : Häst; Lastning; Transport; Stress; Fotografi;

  Abstract : Lastning och transport av hästar är riskfyllt både för hästen och de som handhar hästen. Dels är risken för traumatiska skador stor både för människor och hästar men även ökar risken för ett flertal sjukdomar hos hästen. READ MORE

 4. 4. Trombocytrik plasma (PRP) som behandlingsmetod av hudsår distalt på hästens ben : en litteraturstudie över framställning ochevidens

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Qvarfort; Angelica Gullev Adlén; [2019]
  Keywords : häst; sår; hudsår; sårläkning; distalt på hästens ben; behandlingsmetod; trombocytrik plasma; PRP; framställningsmetoder; evidens;

  Abstract : Hästens ben är mycket utsatta för skador, och hudsår som uppkommer distalt på hästens ben har observerats vara mycket svårläkta. Därför är intresset stort att hitta en behandling som främjar läkningen av hudsår distalt på hästens ben, både ur ett praktiskt och ett ekonomiskt perspektiv. READ MORE

 5. 5. Smärtbedömning vid intramuskulär administrering av två former av bensylpenicillin till häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Matilda Axelsson; [2018]
  Keywords : bensylpenicillin; prokain; lidokain; adrenalin; häst; intramuskulär administration; penicillinchock; prokaintoxicitet; biverkningar; smärta; smärtbeteende; smärtutvärdering; klinisk utvärdering; palpation;

  Abstract : Prokaintoxicitet, kallad ”Penicillinchock” av djurägare, är den vanligaste och allvarligaste biverkningen till bensylpenicillinprokain (Pc-prok) där ett stort antal fall sannolikt inte rapporteras av veterinärer eller djurägare. Majoriteten av reaktionerna orsakas av depå- och lokalbedövningsmedlet prokain när injektion i halsmuskeln råkat ske intravasalt och snabbt når toxiska nivåer i blodet. READ MORE