Essays about: "horse milk"

Found 5 essays containing the words horse milk.

 1. 1. Aaruul - a Mongolian dried curdled milk : evaluation of the consumer acceptance and the health aspect

  University essay from SLU/Dept. of Food Science

  Author : Elisabeth Daginder; [2015]
  Keywords : Aaruul; dried curdled milk; yak milk; horse milk; goat milk; cow milk; camel milk; Mongolia; sea buckthorn; gojiberries; nutrition; acceptance test;

  Abstract : This study is part of a project that aims to investigate the possibility to develop food products that can offer quality and distinctive Mongolian advantage internationally. Different types of aaruul, a Mongolian traditional dried curdled milk, was investigated for its health aspects and acceptability among the international community in Ulaanbaatar. READ MORE

 2. 2. Livslängden hos kyllagrade spermier vid artificiell insemination hos häst - kan den förlängas?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Elin Stahre; [2012]
  Keywords : överlevnad; semin; hingstar; häst; sperma; fryst; kyld; tinad; survival; longevity; semen; stallion; equine; spermatozoa; frozen; cold; thawed;

  Abstract : Över 90 % av betäckningarna inom Avelsföreningen för svenska varmblodiga hästen (ASVH) skedde med artificiell insemination (AI) år 2011. AI har många fördelar i avelsarbetet då hingsten inte behöver vara på plats när stoet brunstar, möjligheten att välja bland både nationella och internationella hingstar ger en stor valmöjlighet för stoägaren. READ MORE

 3. 3. Metoder för reduktion av halten lättlösliga kolhydrater i vallfoder och jämförelse av analysmetoder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Emma Pettersson; [2011]
  Keywords : Lättlösliga kolhydrater; Vallfoder; Ensilage; Hösilage; ; Lagringstid; Ensileringsmedel; Blötläggning; WSC; Fång; EMS; Insulinresistens; FTIR - analys; Enzymatisk spektrofotometrisk analys;

  Abstract : Syftet med detta examensarbete var att hitta praktiska metoder för att reducera innehållet av glukos, fruktos, sukros och fruktaner, så kallade lättlösliga kolhydrater (WSC), i vallfoder. Ett vallfoder med mindre mängd WSC kan vara användbart för hästar som har fång, är insulinresistenta eller har fått diagnosen EMS (equine metabolic syndrome) eller Equine Cushing’s syndrome. READ MORE

 4. 4. Salt to ruminants and horses

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Karolina Johansson; [2008]
  Keywords : Salt;

  Abstract : Salt (NaCl) is an essential element in many plants and in the diets of humans and animals. Salt is even a preservative, protecting against spoilage and coincidentally maintaining life. READ MORE

 5. 5. Milk and meat producing animals in the world

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Karin Ulvshammar; [2008]
  Keywords : milk; meat; production systems; species; pig; poultry; cattle; goat; sheep; buffalo; camel;

  Abstract : People worldwide use mainly five animal species for milk production: buffalo, camel, cow, goat and sheep. For meat production, the milk producing species are used and also the additional species pig, poultry, rabbit and horse. Cow produces most milk in the world and the largest quantity of meat is produced of pig. READ MORE