Essays about: "hospital care."

Showing result 1 - 5 of 300 essays containing the words hospital care..

 1. 1. Bukhinneinflammation hos häst : en retrospektiv jämförelse av Strongylus vulgaris orsakad peritonit och idiopatisk peritonit

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Nina Sjödell; [2020]
  Keywords : häst; icke-strangulerande infarkt; avmaskning; bukvätska; Kolik;

  Abstract : Sedan avmaskningsmedel började användas i större utsträckning på 80-talet har prevalensen av stor blodmask, Strongylus vulgaris, minskat. En studie från 2019 visar dock att prevalensen av S. vulgaris åter ökar på svenska gårdar, vilket kan bero på att hästägare inte använder utökad parasitdiagnostik för S. READ MORE

 2. 2. Registered nurses’ experience of relatives’ participation in the care of the patient in a hospital in Viet Nam : An empirical study

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Neela Omö; Felicia Kühne; [2020]
  Keywords : Participation; relatives; basic care; nurse; experience;

  Abstract : Introduction: In the nurses’ profession, interacting with relatives is a part in her/his daily work. Previous research has shown that nurses can experience relatives as a valuable asset in providing information, but it has also shown that there can be an ambiguity among nurses about relatives’ participation. READ MORE

 3. 3. Akuta omvårdnadsåtgärder vid projektilskador hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin De Jong; Nanna Friman; [2020]
  Keywords : akut omvårdnad; djursjukvård; hund; projektilskada; skottskada; trauma; triage;

  Abstract : Hundar med projektilskador utgör en relativt liten patientgrupp i Sverige. Det resulterar i en potentiell risk för att kunskap saknas hos djurhälsopersonal när det gäller det akuta omhändertagandet av dessa patienter, vilket är kritiskt eftersom denna patientgrupp kräver en snabb vård. READ MORE

 4. 4. Development of Generic Communication Middleware for Embedded Sensor Systems Transmitting Health Parameters

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Subaharan Kailayanathan; Saji Kamdod; [2020]
  Keywords : Health technology; e-Health; Embedded Sensor Systems; Middleware; IPSec; MQTT; Cyber Security; Bluetooth 5.0;

  Abstract : Health technology or e-Health is one of the most rapidly growing areas in healthcare today and it has been an important requirement as a new concept of healthcare industry. Since global society has been changed to aging society and the healthcare cost has been increasing in the 21st century since 2007. READ MORE

 5. 5. Development of a predictive Antibiotic Burden Index for Primary Immunodeficiency – an explorative study

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Author : Milan Al-Naqshbande; [2020]
  Keywords : Immunodeficiency; Immunbrist;

  Abstract : Introduction: Primary immunodeficiency is a medical condition characterized by frequent infections as a result of the immune system not functioning properly. Patients are usually treated with antibiotics and immunotherapy. Since there is no mutual database for patient records between primary care and healthcare, a communication gap arises. READ MORE