Essays about: "how can affect financial problem in a family"

Found 2 essays containing the words how can affect financial problem in a family.

 1. 1. Skattemässiga aspekter på generationsskiften av skogsfastigheter

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Carl Henrik Ahlbäck; [2014]
  Keywords : generationsskifte; beskattning; skogsfastighet; arv; gåva; köp; succession of ownership; tax; forest property; forest estate; inheritance; gift; purchase;

  Abstract : I Sverige finns det ett stort antal skogsfastigheter som årligen ska genomgå generationsskifte, det vill säga överlåtas inom familjen. Vid ett generationsskifte uppstår vanligen problem av ekonomisk karaktär, där både överlåtare och mottagare av skogsfastigheten är intresserade av att minimera skattekostnaden, vid tidpunkten för överlåtelsen. READ MORE

 2. 2. A coalition collision : A case study on organisational alterations

  University essay from Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Author : Peder Forsgren; Margita Helgesson; [2007]
  Keywords : organisational change; acquisition; merger; culture;

  Abstract : When companies go trough a merger or an acquisition all involved parties within the organisations becomes affected. These changes can affect the company in many areas which could create tensions and anxiety among employees which could create strong negative forces at the end and prevent the new organisation to function at its best. READ MORE