Essays about: "how to improve my english"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words how to improve my english.

 1. 1. "I want to stay in Sweden whole my life..." A study and alalysis of errors in the written production of Swedish pupils in the 9th grade

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Author : Katarina Krokström; [2012-08-20]
  Keywords : second language acquisition; error analysis; grammar; transfer; written production;

  Abstract : Interdisciplinär.... READ MORE

 2. 2. Mot toppen : ett gestaltningsförslag för Brukets skidbacke i Järfälla

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Kanslätt; [2012]
  Keywords : Gestaltning; landskap; landmärke; landart; sublima; stockholmsstilen; naturestetik; upplevelse; hagmark; sprickdalslandskap; gestaltningsprocess; design; landmark;

  Abstract : Jag har valt att göra ett gestaltningsförlagför Brukets skidbacke och dessomgivning i Görväln naturreservat iJärfälla, Stockholm. Att se och tolkaen plats är grunden i detta arbete. Stegnummer två är att utveckla platsensförutsättningar och skapa en visionför områdets framtid. READ MORE

 3. 3. Handen bakom Vegeholms engelska park - en studie av parken och dess uppkomst

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Karolina Bjerler; [2011]
  Keywords : Vegeholm; landskapspark; trädgårdskonst; familjen Cedercrantz; 1700-talet; engelsk park;

  Abstract : A boom in horticulture characterized the 18th century in Sweden and Skåne. Parks and gardens were gradually built out to become, at the end of the 18th century, large and comfortable facilities which responded to European parks. During the late 1700s the new fashion came to Sweden. READ MORE

 4. 4. Writing as a process. Writing in the subject English

  University essay from Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Author : Irina Panicheva Söderholm; [2010]
  Keywords : ;

  Abstract : Writing as a process, Writing in the subject English is a paper, which researches an activity of writing at upper secondary school. It investigates the challenges of teaching writing experienced by English teacher as well as the ways of how best to assist students in their writing assignments. READ MORE

 5. 5. Peer Response in Upper Secondary School : Do Swedish students find it useful for improving their English writing skills?

  University essay from Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Author : Josefin Grönkvist; [2006]
  Keywords : Feedback; peer response; process writing; collaborative writing; supporting;

  Abstract : The method of peer response has become an important part in process oriented writing classes and is often used at universities, but not in upper secondary school. The aim of this paper is to investigate how students in upper secondary school react when introduced to peer response, and whether or not they find it a beneficial way of working when trying to improve their writing. READ MORE