Essays about: "hullbedömning"

Showing result 1 - 5 of 22 essays containing the word hullbedömning.

 1. 1. Skiljer sig rörelsemönstret mellan en överviktig och en idealviktig katt? : samband mellan hull och tryckmätningsdata

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Svensson; [2019]
  Keywords : katt; tryckmätningsmatta; rörelsemönster; övervikt; idealvikt; kroppsfett;

  Abstract : När det kommer till diagnostik av rörelsestörningar hos katt tillämpas en ortopedisk undersökning som kan vara svår att såväl utföra som bedöma, varför behovet av standardiserade utvärderingsinstrument är stort. Inom forskningen har användandet av så kallade tryckmätningsmattor för gånganalys på katt ökat, ett verktyg som redan är väletablerat och validerat för motsvarande analys på hundar. READ MORE

 2. 2. En undersökning av prevalensen av överviktiga hundar på ett djursjukhus i Sverige och interreliabiliteten i en hullbedömningsmetod : en praktisk studie och en litteraturstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linnéa Sällström; Josefin Mårtensson; [2019]
  Keywords : övervikt; fetma; hund; hullbedömning; prevalens; djuromvårdnad;

  Abstract : Övervikt hos hundar är en av de vanligaste nutritionsrelaterade sjukdomarna med många konsekvenser bland annat i form av allvarliga följdsjukdomar. Övervikt beskrivs som en ackumulering av fettvävnad och definieras som en ökning av 15%, eller mer, av kroppsvikten jämfört med idealvikten. READ MORE

 3. 3. Bedömning av kroppshull hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Johanna Holm; [2019]
  Keywords : body condition score; BCS; bedömare; kroppsmått;

  Abstract : Hullbedömning har blivit ett allt mer betydelsefullt redskap i det kliniska arbetet, framförallt på grund av ökande överviktsproblematik hos hundar. Body Condition Score (BCS) är en välanvänd metod för bedömning av kroppshull och i denna studie har en 9-gradig BCS-skala enligt Laflamme (1997) använts. READ MORE

 4. 4. Kroppsvikt hos svenska rashundar under åren 2007–2016

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Frida Pettersson; [2019]
  Keywords : hund; vikt; viktutveckling; övervikt; undervikt;

  Abstract : Övervikt rapporteras allt oftare hos sällskapshundar. Det kan leda till en hel del hälsorelaterade problem och kan även bidra till att förkorta hundarnas livslängd. Även undervikt kan medföra problem och påverka hälsan negativt. READ MORE

 5. 5. Djurskyddsinspektörernas checklistor : utvärdering av skalor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ida Bertilsson; [2017]
  Keywords : djurskyddsinspektör; checklista; skalor; hullbedömning; renlighet; fothälsa; social kontakt;

  Abstract : Hållning av lantbruksdjur är vanligt förekommande runt om i världen och på grund av detta har olika lagar, förordningar och föreskrifter stiftas för att säkerställa en acceptabel nivå av vård och behandling av djur. I Sverige kontrollerar djurskyddsinspektörer att dessa lagar, förordningar och föreskrifter följs och under dessa kontroller följer djurskyddsinspektörerna checklistor ifrån Jordbruksverket. READ MORE