Essays about: "hult"

Showing result 1 - 5 of 32 essays containing the word hult.

 1. 1. Income inequality and economic growth : An investigation of the OECD countries

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Author : Amanda Hult; [2019]
  Keywords : inequality; economic growth; income distribution; OECD; gini coefficient;

  Abstract : Income inequality is in a majority of earlier studies more or less affirmatively agreed to be negatively related to economic growth. The underlying complexity of the connection lacks well-tried backing in the modern time. READ MORE

 2. 2. Förskolegårdens förutsättningar för fysisk aktivitet : exempel från nya områden i Liljeholmen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ellinor Hult Broman; [2019]
  Keywords : förskolegård; fysisk aktivitet; hälsa; stadsplanering; nyexploaterade områden;

  Abstract : Vår hälsa påverkas inte enbart av individuella val. Stadsplaneringen har under decennier format ett samhälle som främjar en stillasittande livsstil, samtidigt som svenskarnas motionsvanor blir sämre. Mängden fysisk aktivitet som barn får i sin vardag är kopplade till faktorer i boendemiljön. READ MORE

 3. 3. Motivation i den svenska sällanköpshandeln : en undersökning av lönesystem som motivationsfaktor

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Peter Hansson; Alexander Hult; [2018]
  Keywords : Lönesystem; motivation; Sällanköpshandel;

  Abstract : Arbetsmotivation är ett mångbottnat ämne som genom historien har undersökts från många olika infallsvinklar. Motivationsforskningen grundad i psykologisk forskning framhåller incitamentsbaserad motivation som verkningslös och även negativ i sin inverkan på arbetsmotivation medan incitament innehar en position av basverktyg för arbetsmotivation inom managementteorin. READ MORE

 4. 4. Taking positions – students' interactions in an educational restaurant context

  University essay from Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Author : Kajsa Hult; [2018]
  Keywords : control; culinary arts; cultural capital; field; practices; fält; gastronomi; kontroll; kulturellt kapital; praktiker;

  Abstract : Running a restaurant as a course in university implies several complicated conditions, some of these conditions include teamwork and students agreeing with each other, and this tends to become problematic when students take positions in the educational restaurant. This thesis aims to clarify such positions by using Bourdieu’s concepts of habitus, field and cultural capital. READ MORE

 5. 5. The smart city – powerful but frightfully vulnerable? : a study of resilience building in high-tech societies

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Henrik Hult; Hannes Granath; [2018]
  Keywords : smart city; resilience; technology; citizen; robustness; flexibility;

  Abstract : Urban development has long been shaped and affected by technological development. The latest urban ideal is to invite the digital world to form the so called smart city. The smart city is arguably gaining momentum and its principles are becoming materialized in more and more cities around the world. READ MORE