Advanced search

Showing result 1 - 5 of 26 essays matching the above criteria.

 1. 1. Förskolegårdens förutsättningar för fysisk aktivitet : exempel från nya områden i Liljeholmen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ellinor Hult Broman; [2019]
  Keywords : förskolegård; fysisk aktivitet; hälsa; stadsplanering; nyexploaterade områden;

  Abstract : Vår hälsa påverkas inte enbart av individuella val. Stadsplaneringen har under decennier format ett samhälle som främjar en stillasittande livsstil, samtidigt som svenskarnas motionsvanor blir sämre. Mängden fysisk aktivitet som barn får i sin vardag är kopplade till faktorer i boendemiljön. READ MORE

 2. 2. The smart city – powerful but frightfully vulnerable? : a study of resilience building in high-tech societies

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Henrik Hult; Hannes Granath; [2018]
  Keywords : smart city; resilience; technology; citizen; robustness; flexibility;

  Abstract : Urban development has long been shaped and affected by technological development. The latest urban ideal is to invite the digital world to form the so called smart city. The smart city is arguably gaining momentum and its principles are becoming materialized in more and more cities around the world. READ MORE

 3. 3. Motivation i den svenska sällanköpshandeln : en undersökning av lönesystem som motivationsfaktor

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Peter Hansson; Alexander Hult; [2018]
  Keywords : Lönesystem; motivation; Sällanköpshandel;

  Abstract : Arbetsmotivation är ett mångbottnat ämne som genom historien har undersökts från många olika infallsvinklar. Motivationsforskningen grundad i psykologisk forskning framhåller incitamentsbaserad motivation som verkningslös och även negativ i sin inverkan på arbetsmotivation medan incitament innehar en position av basverktyg för arbetsmotivation inom managementteorin. READ MORE

 4. 4. Smartphone Acquisition and Online Visualization of IMU and EMG Sensor Data for Assessment of Wrist Load

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Axel Hult; Daniel Munguia Chang; [2018]
  Keywords : Wrist; Work-related musculoskeletal disorders; WRMD; Inertial Measurement Unit; IMU; Electromyography; EMG; Goniometer;

  Abstract : Work-related musculoskeletal disorders constitutes a substantial burden for society, generating individual suffering and financial costs. Quantifying the musculoskeletal stress and establishing exposure-response relationships is an important step in facing this problem. READ MORE

 5. 5. Gearing up for innovation; How can a large organization facilitate knowledge transfer within the organization in order to learn from innovation?

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Marcus Wahlberg; [2017-09-15]
  Keywords : Organizational learning; learning from innovation; knowledge transfer;

  Abstract : MSc in Innovation and Industrial Management.... READ MORE