Essays about: "human Resource Management"

Showing result 1 - 5 of 347 essays containing the words human Resource Management.

 1. 1. Attracting and retaining talent : A qualitative study about Talent Management within the knowledge-intensive organizations in Sweden

  University essay from Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Author : Kate Smirnova; [2022]
  Keywords : Talent management; talent; attracting talent; retaining talent; organizational culture; Swedish context; human resource management;

  Abstract : Although Talent Management is an area of research that has captured the attention of many as organizations around the world compete for talent, it is a relatively new area of research. Sweden is a country where the shortage of skilled workforce is significant and demand is high, especially in the knowledge-intensive industry. READ MORE

 2. 2. Vårt förhållande till mörker i staden : mörkrets påverkan på hälsa och välmående samt planering av mörker i tätortsbebyggelse

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ebba Wennström; [2022]
  Keywords : mörker; ljus; hälsa; välmående; biologisk mångfald; belysningsplanering; ljusdesign;

  Abstract : Mörker och ljus är något som människan, och andra djur, alltid har fått anpassa sig till men på senare tid har en urbanisering tillsammans med missriktad och överflödig belysning resulterat i ljusföroreningar. Syftet med denna undersökning är att svara på vilka värdefulla kvaliteter mörker kan bidra med och huruvida mörker ses som resurs i planering av tätortsbebyggelse, och isåfall utifrån vilken aspekt, för att samla kunskap kring frågan. READ MORE

 3. 3. Investigating the impact of knowledge management on HRM performance with moderating role of cultural dynamics : A Multi-group analysis of Family firms in Pakistan and Sweden

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Author : Khizer Abbas; Shahzad Qazafi; [2022]
  Keywords : Family business; knowledge management; HRM performance; cultural dynamic; Sweden; Pakistan.;

  Abstract : Abstract Introduction: Knowledge is the most crucial aspect to gain a competitive advantage in today's world. However, to gain H.R., the effective knowledge is the most challenging part of modern society. READ MORE

 4. 4. How does habitat selection by brown bear (Ursus arctos) during the berry season change due to forestry and human disturbance : looking at three different periods of human dis-turbances

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Jeanette Jonsson; [2022]
  Keywords : Brown bear; Ursus arctos; integrated step selection function; habi-tat selection;

  Abstract : Brown bear (Ursus arctos) is the most widespread large carnivore. It is an apex predator and does not have natural enemies but is hunted by humans in Sweden. During the period July to October their main food resource is bilberry, which contains carbohydrates that are important for their fat resources before entering hibernation. READ MORE

 5. 5. Vinterbetesområdets förändring för Flakabergsgruppen i Gällivare skogssameby över två renskötande generationer : hur betesresursen har nyttjats för renskötsel och påverkats av skogsbruk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elle Eriksson; [2022]
  Keywords : skogsbruk; renskötsel; vinterbetesområde; traditionell kunskap; Flakabergsgruppen; Gällivare skogssameby; RenGIS;

  Abstract : The Sámi is an indigenous people in Sweden, and they have the right to carry out reindeer herding. The knowledge that exists within reindeer herding is included in traditional Sámi knowledge, which is centred around the relationship between nature, animal and human. Today the situation between reindeer herding and forestry is relevant. READ MORE